Výpověď povinného ručení (vzor)

PROČ PŘEJÍT K JINÉ POJIŠŤOVNĚ?

  • Nepřijdete o bonus. Vyježděné měsíce z předchozího pojištění Vám uznají všechny české pojišťovny ve formě slevy až 60%.
  • Výhodná cena. V kalkulačce povinného ručení jsou vždy nejaktuálnější sazby z ceníků pojišťoven, včetně akčních nabídek.
  • Telefonická podpora. V případě jakýchkoliv dotazů na produkty jednotlivých pojišťoven Vám profesionálně poradíme rozdíly mezi pojišťovnami.
  • Snadné sjednání. Smlouvu se zelenou kartou obdržíte ihned emailem.

JAK PŘEJÍT K JINÉ POJIŠŤOVNĚ?

Seznamte se s nejběžnějšími způsoby, jak ukončit smlouvu povinného ručení.

Výpověď smlouvy o pojištění k výročnímu dni

Výpověď smlouvy k výročíVětšina z nás má pojištění uzavřené jinému dni na dobu neurčitou a toto pojištění se každoročně obnovuje. Nezapomeňte, že pokud chcete smlouvu vypovědět, musíte tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období, poté to lze zase až za rok. U některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto na možný datum výpovědi je nejspolehlivější zeptat se u své pojišťovny.

Příklad: Loni 15. září jsem kupoval nové auto, kdy tedy mohu takovou smlouvu změnit? Pokud máte obvyklou smlouvu s ročním pojistným obdobím, můžete ji vypovědět kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 6 týdnů dopředu - tedy do 6.srpna.

JAK VYPADÁ VÝPOVĚD POJISTNÉ SMLOUVY?

Výpověď je nutné zaslat písemně na stávající pojišťovnu. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum, podpis. Níže naleznete vzory těchto výpovědí.

Vzor výpovědi v PDF

Vzor výpovědi ve Wordu

Jak je to s bonusy, nepřijdu o ně?

Zároveň s ukončením smlouvy Vám pojišťovna je povinna do 15 dnů vystavit potvrzení o době bezeškodného průběhu. V době sjednání nové smlouvy tedy toto potvrzení pravděpodobně nebudete mít u sebe. Nevadí. Stačí uvést správný počet měsíců, sleva za bezeškodní průběh se Vám řádně započítá do ceny pojištění a jakmile toto potvrzení obdržíte, zašlete je pojišťovně. Zpravidla je toto potvrzení nezbytné doložit do 45 dnů od počátku nové pojistky.

Výpověď smlouvy bez udání důvodu

Výpověď smlouvy bez důvoduPokud jste sjednali ne zcela výhodné pojištění v autobazaru, autosalonu nebo u obchodníka na přepážce a cokoliv se Vám na smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nezamlouvá, lze ji vypovědět do 2 měsíců od data sepsání a to bez udání důvodů.

Takto lze ukončit libovolnou pojistnou smlouvu, vždy 2 měsíce od uzavření.

Příklad: Smlouva byla uzavřena 20.února, do kdy tedy mohu takovou smlouvu libovolně ukončit? Smlouvu můžete vypovědět kdykoliv v průběhu prvních 2 měsíců, nejpozději do 19.dubna.

Výpověď smlouvy z důvodu nesouhlasu s navýšením pojistného

Výpověď smlouvy nesouhlas s navýšením pojistnéhoKaždý rok Vám pojišťovna zasílá předem informaci o nové sazbě pojištění na další pojistné období. Pokud se Vám pojištění zdá přiliš vysoké - změňte jej. Pokud Vám však pojišťovna zašle tuto informaci méně než 6 týdnů předem, zdá se, že již nestihnete smlouvu tento rok vypovědět. Nicméně existuje tento druh výpovědi, kdy do 30 dní od obdržení tohoto dopisu lze smlouvu vypovědět z důvodu nesouhlasu s navýšením pojistného.

Takto lze ukončit libovolnou pojistnou smlouvu do 30 dní od obdržení složenky na další rok.

DALŠÍ DRUHY VÝPOVĚDÍ POVINNÉHO RUČENÍ

Výpověď smlouvy z důvodu prodeje vozidla

Výpověď smlouvy prodej vozidlaKaždý vůz jednoho dne dospěje do stavu, kdy už se jeho majitel pohlíží po vozidle novějším. V případě změny majitele vozidla lze ukončit pojistnou smlouvu zasláním kopie kupní smlouvy příslušné pojišťovně a poté bude smlouva k datu prodeje ukončena. Většina pojišťoven požaduje také navrácení zelené karty.

Takto lze ukončit libovolnou pojistnou smlouvu ihned po sepsání kupní smlouvy.

Výpověď smlouvy z důvodu uložení značek do depozitu

Výpověď smlouvy uložením do depozituPokud je vozidlo dočasně vyřazeno z evidence vozidel, nemusí být pojištěno. K následnému vrácení vozidla do evidence je nutné mít uzavřenou novou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Takto lze ukončit libovolnou pojistnou smlouvu ihned po uložení značek do depozitu.

Výpověď smlouvy z důvodu trvalého vyřazení vozidla

Výpověď smlouvy uložením do depozituJe-li vozidlo trvale vyřazeno z evidence vozidel v tomto případě také končí smlouva odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V každém případě informujte o této změně svoji pojišťovnu a přiložte kopii dokladu o likvidaci vozidla nebo trvalého vyřazení z evidence vozidel.

Takto lze ukončit pojistnou smlouvu ihned po vyřazení vozidla z registru.