Výpověď povinného ručení Kooperativa

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u pojišťovny Kooperativa platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Kooperativa pojišťovna
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.


Kudy dál?