Na100Pro

Kooperativa povinné ručení

Nový produkt povinného ručení přináší Kooperativa pojišťovna od 5.října 2010. Jedná se o připojištění Na100Pro a jedná se o havarijní pojištění při nezaviněné škodě, která kryje cenu opravy v plné výši, tedy na 100%.

Pokud nově sjednáváte povinné ručení od Kooperativy nebo si připojištění chcete za 1200 Kč sjednat ke své stávající pojistné smlouvě u Kooperativy, získáte ochranu při dopravní nehodě, kterou jste nezavilinili a při opravě nezaplatíte ani žádnou spoluúčast. Škoda bude proplacena v plné výši, bez amortizace a to vše na jedno zavolání na svou pojišťovnu. Nemusíte tedy složitě volat na pojišťovnu viníka a čekat na proplacení opravy. Kooperativa pojišťovna vše vyřeší za Vás.

Hlavní výhody připojištění Na100Pro

  • 100% úhrada nákladů na opravu vozidla, bez jakékoliv spoluúčasti!
  • vyřízení škody na 1 místě (1 pojišťovna, 1 hovor, 1 formulář)
  • kvalitní a rychlá likvidace Kooperativy
  • ušetříte peníze, starosti a nepřicházíte o bonus, přitom však výše plnění je stejná jako z havarijního pojištění (tedy bez amortizace)

Pojištění se vztahuje

  • poškození nebo zničení vozidla v důsledku nezaviněné dopravní nehody
  • náklady na nájem náhradního vozidla (zapůjčení vozidla ve smluvní půjčovně - bez odpočtu pevných nákladů, časově neomezeno na 5 dní)

Se zavedením produktu NA100PRO vstupují v platnost Zvláštní pojistné podmínky H-380/10.