Krátkodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.