UNIQA: mimořádné opatření v souvislosti se situací v Izraeli

Uniqa

UNIQA ČR a SR přijala mimořádné opatření k úhradě stornovacích poplatků pro klienty pojištěné v UNIQA nad rámec platných pojistných podmínek pro cesty do státu Izrael v reakci na lokální vývoj.

Pojistné plnění může být ve smyslu tohoto opatření klientům poskytnuto v rozsahu nákladů na plánovanou cestu, které byly hrazeny před datem 8. října 2023 (pojištění musí být rovněž uzavřeno před tímto datem). Opatření se vztahuje k platnému cestovnímu pojištění UNIQA, k němuž bylo sjednáno pojištění stornovacích poplatků.

Pojistné plnění UNIQA bude omezeno podle výše skutečně vzniklé škody. To znamená, že budou zohledněny jen náklady, které už nebyly kompenzovány jiným subjektem (například cestovní kanceláří, přesunem termínu nebo cíle cesty, leteckou společností, hotelem), a to po odečtení případné spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě.

Mimořádné opatření UNIQA platí pro organizované zájezdy s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou i pro individuální cesty turistů z ČR a SR do Izraeli.