Uniqa pojišťovna

Pojišťovna UNIQA není na českém finančním trhu žádným nováčkem, jelikož zde působí již od roku 1993. Tento držitel univerzální licence v pojišťovnictví je schopen nabídnout prakticky všechny možné produkty, které s pojištěním jakkoli souvisejí. Zabývá se pojišťování fyzických osob, ale také osob právnických. V současné době je UNIQA na jedné z předních pozic na českém trhu s pojišťovacími produkty. Děje se tak i díky spoluzakladateli této společnosti, jímž je silná finanční skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH.

Hlavním akcionářem společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. je právě spoluzakladatelská společnost UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Ta působí mimo České republiky i v mnoha dalších zemích Evropy. Těmito zeměmi jsou například Itálie, Bulharsko, Černá Hora, Polsko, Slovinsko, Rumunsko anebo Švýcarsko, či Ukrajina. Skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH je natolik silná, že její zisky v loňském roce zůstaly v podstatě na standardních číslech jako v letech minulých i při finanční krizi, ve které se světová ekonomika nachází.

Silné kapitálové zázemí a zajištění plus dlouholeté zkušenosti s působením na pojišťovacím poli po celém území Evropy zajistily velkou stabilitu i české odnoži této velké společnosti. Od dob svých začátků se u této společnosti několikanásobně zvedlo její základní jmění a v současnosti činí úctyhodných 480 milionů korun. Pojišťovna UNIQA disponuje v České republice hustou sítí pojímající více než 100 poboček. Regionálních ředitelství se na území Čech a Moravy nachází celkem 6. I díky tomu si klienti rozhodně nemohou stěžovat na nedostupnost pojišťovny. Jinak spousta úkonů s pojištěním spjatých se dá vykonat prostřednictvím internetu.

Produktově je na tom Pojišťovna UNIQA velmi dobře a může se pyšnit poměrně rozvětvenou řadou služeb. Jsou jimi například klasické životní pojištění anebo pojištění proti úrazu anebo nemocem. Pojistit si klienti mohou také bydlení ve všech jeho podobách. Pojištění mohou využít dokonce i cizinci, kteří žijí na území České republiky. Zajímavou službou je také UNIQA Companion, což je v podstatě informační servis poskytovaný napříč všemi zeměmi, ve kterých tato společnost působí. Jinak ještě Pojišťovna UNIQA nabízí také cestovní pojištění a pojištění vozidel. Společnostem a firmám nabízí mimo jiné také pojištění na škodu, pojištění flotil anebo pojištění proti živelným pohromám.

Povinné ručení UNIQA

UNIQA svým klientům:

  • dává možnost vybrat si z více variant pro každý druh pojištění a zvolit tak šíři pojistné ochrany přesně podle Vašich potřeb a momentálních finančních možností - nabízí možnost využití bonusů za bezeškodní průběh, což snižuje náklady na pojištění
  • je vždy k dispozici pro rychlé nahlášení škody prostřednictvím bezplatné či placené telefonní linky či prostřednictvím internetu
  • dává záruku rychlé a objektivní likvidace škod bez zbytečné byrokracie - likvidace škod prostřednictvím rozsáhlé sítě smluvních autoservisů a smluvních autoskel