Allianz novinky v pojištění domácnosti

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna vydává nové pojistné podmínky v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Cena pojištění domácnosti zůstává beze změny.

Změny v pojištění domácnosti

1) Nové pojistné podmínky

Od 1.1.2014 jsou v platnosti nové Pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů PPMO 01012014 (pro trvale obývané objekty) a PPMO-R 01012014 (pro rekreačně obývané objekty). Těmito pojistnými podmínkami se řídí všechny smlouvy na pojištění domácnosti sjednané od 1.1.2014.Pojistné podmínky nově v úvodu obsahují Předsmluvní informace k pojistné smlouvě, které shrnují nejdůležitější informace o Allianz pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách občanského pojištění majetku a odpovědnosti. Sazby v pojištění domácnosti Allianz zůstávají beze změny.

2) změny v pojištění domácnosti

  • pojistné nebezpečí „tíha sněhu“: nově zavedena čekací doba 10 dní, tzn. pojištění se nevztahuje na škody způsobené tíhou sněhu v období 10 dnů počátku pojištění
  • výluka pro věci zvláštní obliby: nově doplněno do pojistných podmínek