Allianz pojišťovna

Pojišťovny kdysi dávno vznikaly na myšlence společenské odpovědnosti. Lidé sdružovali prostředky pro případ, že by některému z nich vznikla škoda, kterou by mohli z tohoto společného „fondu“ uhradit. Zpočátku se jednalo hlavně o škody, které způsobily požáry, v té době asi nejčastější příčiny škod.

Na tyto tradice samozřejmě navazuje také Allianz, která byla založena již v roce 1890 v Berlíně. Již například v roce 1906 byla jednou z pojišťoven, které likvidovaly škody spojené se zemětřesením v San Franciscu, i do té doby největší námořní katastrofu – potopení Titanicu v roce 1912. Dnes pojišťuje Allianz pokrokové průmyslové technologie a projekty: největší větrnou elektrárnu na světě v Kalifornii, nosnou raketu Ariane, největší závěsný most na světě Tsing Ma Bridge v Hong Kongu, Eurotunel pod kanálem La Manche apod.

Allianz se ale také zaměřuje na preventivní výzkum, aby k takovýmto velkým katastrofám nedocházelo, nebo aby se maximálně zmírnily jejich následky.

Proto před 65 lety založila Allianz centrum pro technologie (ACT). Zabývá se výzkumem průmyslových technologií a technologií vozidel. Zkoumá příčiny nehod v mnoha oblastech, například železniční a silniční dopravě, letectví a kosmonautice, elektrárenství, průmyslových provozů nebo stavebnictví. Pracovníci Allianz centra pro technologie se například podíleli na technologickém dozoru a vylepšeních v evropském projektu nosné rakety Ariane. Zároveň vedli pilotní výzkumy v oblasti automobilové dopravy, vývoj bezpečnostních pásů, airbagů, opěrek hlavy, dětských sedaček, dopravě psů v autech a dalších projektech, které mohou snížit následky dopravních nehod.

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny.

Začínala s nabídkou životního pojištění a dnes svou šíří produktů uspokojí jak privátní, tak firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a pojištění odpovědnosti za škodu, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových rizik, od roku 1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. V roce 1999 se Allianz stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení.

Allianz pojišťovna je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, který byl založen v roce 1994. Je také jediným společníkem Allianz kontakt, s.r.o.

Na území České republiky má Allianz pojišťovna 11 oblastních ředitelství, která řídí více než 1900 pojišťovacích poradců. Mimo vlastní síť realizuje Allianz pojišťovna obchodní činnost také ve spolupráci s vybranými makléři a bankami. Své služby nabízí i prostřednictvím prodejců motorových vozidel a cestovních kanceláří.

Zázemí Allianz Group poskytuje výhodu při využití mezinárodního know-how a zaručuje přístup ke kapitálové síle celého koncernu. Pro zajištění rizik využívá Allianz pojišťovna výlučně renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a dalších.