Generali Česká pojišťovna: valorizace občanských majetkových smluv

V tomto roce dochází k valorizaci pojistného na smlouvách majetkového pojištění občanů. K tomuto kroku přistoupila Generali Česká pojišťovna z důvodu růstu nákladů na opravu nebo znovupořízení pojištěného majetku.

Jak valorizace probíhá?

  • V případě pojištění stavby v Pojištění majetku občana (2005–2016) a Můj majetek (do 2021) klient vždy obdrží zvýšený předpis pojistného a navýšenou pojistnou částku pro liniový produkt Stavba.
  • V rámci valorizace starých majetkových smluv dochází k navýšení předpisu pojistného.

Pokud klient akceptuje při sjednání smlouvy pojišťovnou navrženou vypočtenou minimální pojistnou částku pojištěných obytných budov, popř. si stanoví pojistnou částku vyšší, a od počátku pojištění má sjednanou indexaci, pak nebudeme uplatňovat podpojištění.