Časté dotazy | Povinné ručení

Kdy obdržím zelenou kartu při online sjednání?

Zelená karta ihned v emailu!

Neustále rozšiřujeme naše služby. Návrhy pojistných smluv spolu s originálem zelené karty odesíláme obratem, k dispozici jej proto máte hned následující den. Navíc do emailu odesíláme ihned po sjednání zelenou kartu v elektronické podobě. Takto barevně vytištěný doklad Vám poslouží do doby, než od nás poštou obdržíte zásilku s originál dokumenty.

Prodávám auto, ale nevím, co mám udělat s povinným ručením. Poradíte mi?

Při změně majitele vozu nedochází k zániku povinného ručení, ani nepřejde na nového vlastníka. Zanikne, až původní majitel oznámí prodej vozu své pojišťovně. Jako původní majitel tedy musíte změnu ohlásit nejen na registru vozidel, ale i u pojišťovny, u níž máte sjednáno povinné ručení.

Jaké jsou platné doklady pro provoz vozidla?

Novelou dochází mimo jiné ke zjednodušení způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Ruší se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad o pojištění zůstává pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem.

Doklady o pojištění odpovědnosti vydané do 31. 5. 2008 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008.

Prokazování existence pojištění odpovědnosti:

1) od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 – existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný);

2) od 1. 1. 2009 – existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokázat pouze zelenou kartou.

Je nutné, aby měl u sebe řidič motorového vozidla doklad o zaplacení pro příklad kontroly Policie ČR

Doklad o zaplacení povinného ručení není „dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“, požadovat jeho předložení při kontrole ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě.