Je nutné, aby měl u sebe řidič motorového vozidla doklad o zaplacení pro příklad kontroly Policie ČR

Doklad o zaplacení povinného ručení není „dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“, požadovat jeho předložení při kontrole ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě.