Jaké jsou platné doklady pro provoz vozidla?

Novelou dochází mimo jiné ke zjednodušení způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Ruší se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad o pojištění zůstává pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem.

Doklady o pojištění odpovědnosti vydané do 31. 5. 2008 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008.

Prokazování existence pojištění odpovědnosti:

1) od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 – existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný);

2) od 1. 1. 2009 – existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokázat pouze zelenou kartou.