Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění. Od 1. 6. 2008 zcela nahradila vnitrostátní doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzn. stala se jediným platným dokladem o povinném ručení).