Zelená karta od 1.7.2020 bude tisknutelná jednostranně a černobíle

Srovnání povinného ručení

Od 1.7. dochází k zásadní změně zelené karty jako dokladu k pojištěnému vozidlu. V přechodné období do 30.6.2021 mohou být vydávány obě varianty - tedy původní zelená karta nebo nově jednostranná černobílá karta. Po tomto přechodném období bude v platnosti pouze "bílá" varianta.

Od 1. 7. 2020 vstupuje v platnost nová směrnice České kanceláře pojistitelů (dále jen ČKP) k vydávání a distribuci zelených karet (dále jen ZK), která zavádí nový vzor ZK v bílém formátu a současně stanovuje přechodné období, kdy může být vydáván stávající i nový vzor ZK.

Vzor jen nepatrně upravuje lícovou stranu ZK, doplnil se odkaz na webové stránky, kde jsou podrobné a aktuální informace o národních kancelářích pojistitelů.

Vítanou změnou nového vzoru ZK je zcela prázdná rubová strana a bílý podklad. ZK tedy může být tištěna na obyčejný bílý papír černým tonerem. Bílá ZK bude vždy tištěna celá na prázdný papír, již se nebudou tisknout a distribuovat předtištěné formuláře ZK.

Bílá ZK může být vydávána tehdy, pokud je počátek platnosti ZK 1.7.2020 nebo pozdější.

Tiskové výstupy již budou upraveny od počátku účinnosti, bílou ZK budeme také zasílat prostřednictvím e-mailu v souboru formátu pdf . V případě výročních předpisů pojistného by měla být distribuce nové bílé ZK spuštěna nejpozději k 1.8.2020, tj. k předpisům pojistného k výročnímu dni 1.10.2020 a pozdějším. Tisknout se bude vždy jen originál, duplikát byl zrušen. V případě potřeby je možné originál vytisknout vícekrát.

Přechodné období

Stávající zelený formát ZK lze používat ještě jeden rok, tedy teoreticky může být platně vydána zelená ZK s počátkem platnosti 30.6.2021 a koncem 29.6.2022.


Kudy dál?