Cestovní pojištění Kooperativa

Cestovní pojištění Kooperativa nese jméno slavného mořeplavce. KOLUMBUS Vás ochrání, kdyby se při cestách do zahraničí cokoli stalo. Můžete buď využít pouze základní pojištění léčebných výloh nebo si připojistit i riziko ztráty zavazadel, úrazu či odpovědnost za způsobené škody.
Cestovní pojištění KOLUMBUS je zdarma pro děti do 6 let cestující společně alespoň s jednou dospělou osobou, pojištění léčebných výloh se vztahuje i na teroristické útoky

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOOPERATIVA SE SLEVOU 10%

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
Klasik Plus
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 Kč 3 000 000 Kč
- limit na ošetření zubů 5 000 Kč 10 000 Kč
- ubytování pro doprovod pojištěné osoby 2000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč 3000 Kč/noc, maximálně 15 000 Kč
Úrazové pojištění (pokud je sjednáno)
- trvalé následky /* dítě do 6 let 200 000 Kč / 100 000 Kč 400 000 Kč / 100 000 Kč
- smrt následkem úrazu /* dítě do 6 let 100 000 Kč / 25 000 Kč 200 000 Kč / 25 000 Kč
- tělesné poškození způsobené úrazem /* dítě do 6 let 25 000 Kč / 15 000 Kč 50 000 Kč / 15 000 Kč
Pojištění zavazadel (pokud je sjednáno)
- na všechny škody /* dítě do 6 let 15 000 Kč / 10 000 Kč 30 000 Kč / 10 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu (pokud je sjednáno)
- za škodu na životě a zdraví 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
- za škodu na věci 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč
- za jinou majetkovou škodu 500 000 Kč 750 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
- limit na pojištěného a pojistnou událost 75 000 Kč 75 000 Kč
- spoluúčast 20% 20%

Cestovní pojištění Kooperativy lze sjednat:

 • pro cesty po celém světě do 365 dnů
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních a aktivních sportů

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích (na vyžádání připravíme zvláštní kalkulaci)

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Z pojištění léčebných výloh v zahraničí za Vás uhradíme zdravotní ošetření, hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, lékařem v zahraničí předepsané léky, akutní ošetření u zubního lékaře, převoz pojištěného ze zahraničí zpět do České republiky, spoluúčasti za ošetření, léčiva atp.

Sportovní aktivity

Pojištění léčebných výloh v zahraničí se vždy vztahuje na rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektivních sportů, jako je aerobic, kopaná, odbíjená, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, badminton, squash, bowling, golf, kolečkové brusle, plavání, šnorchlování, vodní lyžování, vodní atrakce, turistika v běžném nenáročném terénu max. do výšky 3 000 m n. m., a další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nejsou uvedeny ve sportech, které pojišťuje pojišťovna Kooperativa doplňkově.

Doplňkové pojištění pro aktivní sporty rozšiřuje krytí pojištění léčebných výloh v zahraničí na rekreační lyžování a snowboarding na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim; vysokohorskou turistiku s přiměřenou výstrojí po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky 5000 m.n.m. a do II. stupně obtížnosti podle mezinárodní stupnice UIAA včetně; pohyb v terénu označovaném jako via ferrata max. do stupně B včetně; cykloturistiku s přiměřenou výstrojí na sjízdných povolených cestách, nikoli však ve volném nebo horském terénu; rekreační sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí; rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora; canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora; windsurfing; jachting; rekreační potápění s přístrojem do hloubky 40 m s certifikací přístrojového potápění; lední hokej; jízdu na koni kromě dostihů; parasailing, kitesurfing, surfing; rybaření, rybolov na otevřeném moři či na vodní ploše.

Asistenční služby

Součástí pojištění jsou následující služby, které zabezpečuje asistenční společnost Global Assistance:

 • asistence nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce
 • doprava pojištěného do zdravotnického zařízení a pomoc při přijetí do zdravotnického zařízení
 • uhrazení finančních nákladů zdravotnickému zařízení
 • pomoc při získávání náhradních dokladů v případě jejich ztráty nebo odcizení
 • právní pomoc a poskytnutí půjčky na složení kauce v případě neúmyslného porušení zákonů hostitelské země
 • poskytnutí půjčky v případě ztráty nebo odcizení zavazadel
 • telefonické hovory a předání naléhavých zpráv
 • úhrada ubytování a dopravy opatrovníka v nutných případech
 • organizace a úhrada nákladů za přepravu tělesných ostatků pojištěného do České republiky, do místa trvalého bydliště
 • organizace pohřbu v případě úmrtí pojištěného v zahraničí a úhrada nákladů za dopravu a ubytování pro jednoho člena rodiny

Pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu

Úrazové pojištění se sjednává pro případ poškození zdraví nebo smrti pojištěného v souvislosti s úrazem.

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ (právním předpisem stanovené) odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému při cestě a pobytu v zahraničí (škody na životě a zdraví nebo věci).

Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt mimo své bydliště.

Zeměpisné zóny:

 • Evropa - Evropa včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a následující státy: Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko;
 • Svět - všechny státy světa.