Kooperativa doporučuje zvážit cestu do rizikových oblastí

Cestovní pojištění Kooperativa

Klienti Kooperativy mohou ze svého cestovního pojištění standardně uplatnit zrušení cestovní služby (storno zájezdu, letenky, ubytování či jiné cestovní služby) z jakéhokoliv prokazatelného důvodu.

„Znamená to, že pokud mají naši klienti obavy vycestovat například do Egypta nebo Tunisu z důvodu demonstrací, které tam probíhají, mohou cestu zrušit a my jim uhradíme případné stornopoplatky až do výše 80 %. V rámci cestovního pojištění musejí mít samozřejmě sjednáno pojištění na storno. Jako důvod nám stačí uvést, že mají obavy z rizikové oblasti“, říká Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění pojišťovna Kooperativa.

Náhradu storno poplatků je možno uplatnit jak při zrušení zájezdu cestovní kanceláří z důvodu občanských nepokojů, tak i při obavách klienta z vycestování.

„Prozatím jsme nezaznamenali žádný zvýšený zájem o stornování zájezdů. Ani v rámci asistenční služby cestovního pojištění Kooperativa se nijak nezvyšuje počet žádostí o asistenci od klientů pobývajících v rizikových oblastech. Situaci nadále bedlivě monitorujeme“, upřesňuje Jana Konvalinová.

Základním produktem v rámci cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. To se vztahuje i na škody, které byly způsobeny v souvislosti s teroristickým činem, ne však v souvislosti s demonstracemi.

„Škody způsobené v důsledku násilných nepokojů či demonstrací kryty nejsou. Klientům, kteří do rizikových oblastí budou cestovat či se v Egyptě nebo Tunisu nacházejí, doporučujeme vyhýbat se jakýmkoliv shromážděním nebo demonstracím“, radí Jana Konvalinová.