Cestovní pojištění Mondial assistance

Cestovní pojištění Mondial Assistance je nabízeno ve třech variantách pro krátkodobé pobyty (do 90 dnů) - Mini, Plus a Maxi. Pro pracovní cesty je určen produkt Businness. Pro dlouhodobé pobyty (nad 90 dnů) odpovídají základním produktům pojistné produkty Basic, Optimal a Komfort. Produkt Maxi/Komfort patří mezi nejkomplexnější produkty na trhu - obsahuje:

  • neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)
  • úrazové pojištění
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
Maxi Plus Mini
Pojištění léčebných výloh - Evropa bez limitu 3 000 000 Kč 1 500 000 Kč
Pojištění léčebných výloh - svět bez limitu 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč
- zubní ošetření 15 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč
- ubytování určené osoby 1 500 Kč/noc 1 500 Kč/noc 1 500 Kč/noc
Úrazové pojištění
- trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč -
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč 100 000 Kč
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech 20 000 Kč 15 000 Kč -
- na škodu na jedné věci 10 000 Kč 7 500 Kč
- na všechny škody na cennostech 10 000 Kč 7 500 Kč
- na všechny věci odcizené vozidla 10 000 Kč 7 500 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
- na zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč -
- na majetku 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
- limit na pojistnou smlouvu 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč
- spoluúčast na pojistnou událost 5 000 Kč 5 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
- zpoždění letu nad 6 hod 5 000 Kč - -
- zpoždění zavazadel nad 6 hod 5 000 Kč
- zmeškání odjezdu 10 000 Kč
- právní pomoc 35 000 Kč
- ztráta, odcizení nebo zničení dokladů 10 000 Kč
Pojištění nevyužití služeb
- nevyužité cestovní služby 500 Kč/den
max. 20 000 Kč
- -
- nevyužité permanentka/skipas 6 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
- limit na pojištěného a pojistnou událost 250 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- spoluúčast v případě vážného onemocnění nebo úrazu bez hospitalizace 20% 20% 20%
- spoluúčast v ostatních případech 10% 10% 10%

Cestovní pojištění Mondial assistance lze sjednat:

  • pro cesty po celém světě včetně USA a Kanady do 365 dnů
  • pro cesty turistické i pracovní
  • při provozování rekreačních a zimních sportů

Pojištění nelze sjednat:

  • při provozování rizikových sportů

Tarif BUSINESS - exkluzivní pojištění pro služební pobyty a cesty. Jako bonus je navíc obsaženo i krytí notebooku. Výše limitu krytí pro notebook, zavazadla až do výše 80 000 Kč. Další limity odpovídají tarifu Plus.

Skupina Mondial Assistance je světový leader v oblasti cestovního pojištění a asistenčních služeb. Tvoří ji celosvětová síť profesionálů a spravuje 33 operačních center s nepřetržitým provozem v 28 zemích na pěti kontinentech. Více než 9.817 zaměstnanců hovoří 40 jazyky a je podporováno sítí 180 korespondentů a vybraných 400.000 poskytovatelů služeb.

STORNO - Pojistěte se pro případ, že neodletíte

Připojištění pro případ, že vůbec neodjedete. Pokud ze závažných důvodů zrušíte plánovanou cestu, uhradíme vzniklé náklady s tím spojené. Pojištění se vztahuje na zrušení letenky, zájezdu, jízdenky, ubytování, pronájmu auta či jachty až do výše 250 000 Kč. Z důvodů onemocnění, živelné události, úmrtí blízké osoby, ztráty zaměstnání, rozvodu, těhotenství.

Spoluúčast - z ceny letenky a dalších cestovních služeb uhrazených před cestou Vám vrátíme 80 nebo 90%.