Cestovní pojištění AXA

Produktová nabídka - cestovní pojištění AXA:

Pojišťovna Axa nabízí cestovní pojištění ve dvou programech lišícími se rozsahem a limity krytí:

 1. REFERENCE - krytí léčebných výloh v zahraničí do limitu 1,5 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění v ceně cestovního pojištění. Produkt lze sjednat pro cesty v rámci Evropy na dobu až jednoho roku. Pojištění na 1 rok slouží pro neomezený počet opakovaných cest jedné osoby s délkou jednoho pobytu maximálně 90 dnů. Nevyčerpané dny propadají.
 2. KOMFORT - krytí léčebných výloh v zahraničí do limitu 3 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojišťění právní asistence v ceně cestovního pojištění.

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
REFERENCE KOMFORT
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 Kč 3 000 000 Kč
- repatriace a transporty do celkového limitu léčebných výloh
- limit na ošetření zubů na pojistné období 8 000 Kč 15 000 Kč
- doprava pro doprovod pojištěné osoby do celkového limitu léčebných výloh
- ubytování pro doprovod pojištěné osoby 100 €/noc, maximálně 10 nocí
- doprava pro člena rodiny pojištěného do celkového limitu léčebných výloh
- ubytování pro člena rodiny pojištěného 100 000 Kč 350 000 Kč
- předčasný návrat do ČR 200 000 Kč 350 000 Kč
- ortézy 8 000 Kč 15 000 Kč
Asistenční služby
- právní asistence 10 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech - 30 000 Kč
- na škodu na jedné věci - 6 000 Kč
Úrazové pojištění
- trvalé následky 100 000 Kč 350 000 Kč
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč 250 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
- na zdraví 750 000 Kč 1 000 000 Kč
- na majetku 500 000 Kč 750 000 Kč
Další
- zpoždění letu o více než šest hodin - 8 000 Kč

Cestovní pojištění Axa lze sjednat:

 • pro cesty po celém světě včetně USA a Kanady do 365 dnů
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních a zimních sportů

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích
 • pro osoby nad 79 let

Expresní cestovní pojištění AXA - balíčky

Axa Pojišťovna přistupuje k cestovnímu pojištění docela netradičně a nabízí tzv. "balíčky". Jedná se v podstatě o předprodej cestovního pojištění na zvolený počet dnů. Balíčky expresního cestovního pojištění Axa jsou rozděleny podle území a pojistného programu.

Balíčky cestovního pojištění podle cíle cesty:

 • Evropa - pojištění se vztahuje na všechny státy Evropy, včetně Turecka, Tuniska, Kanárských ostrovů, Egypta a Izraele, mimo ČR
 • Svět bez USA - pojištění se vztahuje na státy v celém světě s výjimkou ČR a USA
 • Svět s USA - pojištění se vztahuje na státy v celém světě, včetně USA, mimo ČR

Expresní cestovní pojištění AXA v balíčcích je nabízeno na 10 nebo 15 dní. V zóně Evropa lze zakoupit roční pojištění určené pro opakované cesty do zahraničí pro jednoho pojištěného. Toto pojištění se vztahuje pouze na události, ke kterým dojde v prvních 90 dnech jednoho souvislého pobytu pojištěného v zahraničí.

Balíčky lze zkombinovat přesně tak, jak Vaše cesta vyžaduje. Sami tedy určíte, zda balíček využijete pro sebe nebo pro více osob, pokud budou mít stejný územní rozsah, stejné limity pojistného plnění a aktivujete je najednou a na stejné období. Např. pokud jede 5 osob na 5 dnů, mohou si zakoupit 1 balíček s 10 dny a 1 balíček s 15 dny a jednoduše pojistit všechny osoby.

Nicméně s naší kalkulačkou cestovního pojištění se o toto starat nemusíte - vždy Vám nakombinujeme optimální balíčky pro pokrytí Vaší cesty.