Pojištění domácnosti AXA

Produktová nabídka – pojištění domácnosti AXA

Pojištění domácnosti AXA poskytuje ochranu pro případy škod na movitém majetku, který tvoří zařízení Vaší domácnosti a též cizí movité věci, které slouží k provozu domácnosti a uspokojování potřeb všech členů domácnosti. Pojištěné jsou též antény pevně spojené s budovou a stavební součásti.

Víte, že k pojištění domácnosti AXA získáte zdarma pojištění odpovědnosti?

0 Kč

K pojištění domácnosti získáte zdarma také pojištění odpovědnosti v běžném životě.

Porovnejte svou smlouvu pojištění domácnosti s ostatními. Uvidíte, že ušetříte!

Pojištění domácnosti kryje Základní varianta
Požár obsahuje zdarma
Krupobití obsahuje zdarma
Vichřice obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma
Vodovodní škody obsahuje zdarma
Mráz na vodovodním a topném systému obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma
Kouř obsahuje zdarma
Rázová vlna obsahuje zdarma
Tíha sněhu a námrazy obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma
Sesuv půdy a lavin obsahuje zdarma
Zřícení skal nebo zemin obsahuje zdarma
Vandalismus obsahuje zdarma
Odcizení věcí krádeží vloupáním obsahuje zdarma
Odcizení věcí loupežným přepadením obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti za škodu obsahuje zdarma
Povodeň a záplava Lze připojistit
Nepřímý úder blesku, přepětí Lze připojistit
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin Lze připojistit
Škoda na elektromotoru (zkrat) Lze připojistit
Atmosférické srážky Lze připojistit

Co Vám pojistí AXA pojišťovna v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor jako balkon, lodžie, komora. Pojištění zahrnuje i věci umístěné ve společných prostorách domu - chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny, sklep a garáž. V případě rodinného domu jsou pojištěny i věci uložené v přidružených stavbách na pozemku (kolna, sklad nářadí apod.).

Pojišťovna AXA Vám v ceně pojištění domácnosti poskytuje i pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění 1 500 000 Kč pro případ škod na zdraví, majetku nebo finanční škody, kterou Vy nebo někdo z členů Vaší domácnosti způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu, ať už na území ČR nebo v kterémkoliv státě EU. Pojištění se rovněž vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

PŘÍKLADY HRAZENÉ ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

tip pro Vás pád omítky nebo střešní krytiny z vaší nemovitosti na procházející osobu nebo zaparkované auto

tip pro Vásdopravní nehoda zaviněná pojištěným cyklistou

tip pro Vászranění osoby způsobené psem pojištěného rozbité okno vaším dítětem

Asistenční služby AXA pojištění domácnosti

AXA pojišťovna poskytuje základní rozsah asistence zdarma v rámci pojištění domácnosti.

Asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce a velmi je oceníte v případě zabouchnutí dveří, havárie či jiné naléhavé situace ve Vaší domácnosti z důvodu poruchy nebo živelní události. Nebo při řešení právních sporů souvisejících s Vaším bydlením či vybavením domácnosti.

Rozsah základní asistenční služby AXA
Zprostředkování služeb odborníka a úhrada nákladů na opravu (elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník) max. 3 000 Kč
za 1 zásah
Zajištění náhradního ubytování a přestěhování v případě neobyvatelné domácnosti max. 10 000 Kč
(2 noci)
Právní asistence – konzultace řešení právních sporů po telefonu max. 8 000 Kč
za rok

Asistenční služby nejsou omezeny počtem zásahů.

AXA pojišťovna nabízí za příplatek 600 Kč ročně rozšířenou právní asistenci KOMFORT, která zahrnuje právní konzultace po telefonu, zprostředkování a úhradu právního zastoupení advokátem do výše 100 000 Kč.

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 300.000 Kč Cylindrická vložka Cylindrická vložka
do 500 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém + přídavný bezpečnostní zámek + zábrany proti vysazení a vyražení Bezpečnostní uzamykací systém + přídavný bezpečnostní zámek + zábrany proti vysazení a vyražení
do 750 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém + zábrany proti vysazení a vyražení + tříbodový rozvorový zámek
nebo
+ oboustranná bezpečnostní závora
Bezpečnostní uzamykací systém + zábrany proti vysazení a vyražení + tříbodový rozvorový zámek
nebo
+ oboustranná bezpečnostní závora
do 1 000 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém + zábrany proti vysazení a vyražení + tříbodový rozvorový zámek
nebo
+ oboustranná bezpečnostní závora
Bezpečnostní uzamykací systém + zábrany proti vysazení a vyražení + tříbodový rozvorový zámek
nebo
+ oboustranná bezpečnostní závora
do 2 000 000 Kč Stejné jako do 1 000 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém + zábrany proti vysazení a vyražení + roleta/mříž/bezpečn. Zasklení + EZS s PCO + tříbodový rozvorový zámek
nebo
+ oboustranná bezpečnostní závora

Spoluúčast – volitelné varianty u pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti AXA se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna AXA neuplatňuje bonus v pojištění domácnosti.

Splátky

Pojišťovna AXA neuplatňuje slevy ani přirážky, ať si zvolíte roční, pololetní nebo čtvrtletní splátky pojištění.