Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Hasičská pojišťovna

Pojištění odpovědnosti zaměstnance se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním, služebním vztahu nebo jiných obdobných vztazích nebo v přímé souvislosti s těmito vztahy. Toto pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů.

Výhody pojištění odpovědnosti za škody u Hasičské vzájemné pojišťovny

  • Vztahuje se také na výkon povolání v rámci dohody o pracovní činnosti
  • Vztahuje se také na věci svěřené zaměstnavatelem - v přímé sopuvislosti s pracovními úkoly
  • Vztahuje se také na škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli

  • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou.
  • Spoluúčast 10% nebo 20%

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

  • Vztahuje se také na škody společnostem, ve kterém má příbuzný většinový podíl
  • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
  • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
  • Vyrobení zmetku a nesprávnou obsluhou nebo údržbou