Povinné ručení ČPP

Produktová nabídka - povinné ručení ČPP

Pojišťovně ČPP patří v pojištění vozidel dlouhodobě č.3 na trhu povinného ručení. S více než milionem klientů poskytuje nadstandardní úroveň služeb. Společně s Kooperativou patří do skupiny VIG.

SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
Povinné ručení 50/50 mil. Kč 100/100 mil. Kč 200/200mil. Kč
Rozsah asistence Sporo Standard Standard
Asistence při nehodě
Asistence při poruše
Vozík zdarma
Úraz řidiče 2x
Zvýhodněné připojištění
Servis PRO
Smart GAP
Náhradní vozidlo při nezaviněné nehodě

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Povinné ručení Superpov - produkt pro náročné

Produkt Superpov s limity plnění 200/200 mil. Kč obsahuje v ceně povinného ručení připojištění Servis PRO (pojištění kryje přímou likvidaci ze strany ČPP pojišťovny, úhradu škody v plné výši ve smluvním servisu, poskytnutí náhradního vozidla při nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla) a SMART GAP, což je plnění až 100 000 Kč navíc, pokud při nehodě cizím vozidlem vznikne totální škoda. Pojistné plnění je stanoveno ve výši % z obvyklé ceny, které stanovil pojistitel viníka - 1. rok 10%, 2. rok 15%, 3. rok 20%, 4. a další rok 25%. Doporučujeme zejména pro starší vozidla!

Asistenční služby povinného ručení České podnikatelské pojišťovny ČPP

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají. Rovněž se limity sčítají při uzavření povinného ručení, havarijního pojištění či nadstandardní asistence.

Rozsah asistenčních služeb SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v ČR 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v zahraničí 0 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

Kompletní tabulku služeb asisteční služby od ČPP si můžete stáhnout zde.

15% sleva: Extrabenefit Profi

Povinné ručení ČPP umožňuje přiznání bonusu dopředu: Extrabenefit Profi. Tento bonus ve výši 15% (36 měsíců) je přiznán pro všechna vozidla s kladnou bonusovou historií.

Pokud by klient měl v prvních 36 měsících trvání pojistné smlouvy pojistnou událost, bude mu poskytnutá sleva za Extrabenefit Profi od počátku doúčtována. Maximální výše bonusů a extra bonusu profi je 50%.

Možnosti připojištění

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel je nabízeno s limity plnění od 2000 do 120 000 Kč. Nejvýhodnější sazby jsou při sjednání s povinným ručením SUPERPOV.

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 30% během prvních 3 měsíců, pak je bez spoluúčasti. Pokud je součastí i havarijní pojištění nebo se jedná o nové vozidlo, je připojištění se spoluúčastí 500 Kč od počátku pojištění.

Přímá likvidace - 100% krytí nezaviněných škod SERVIS PRO

Pojistná událost nastává při střetu dvou vozidel, přičemž míra zavinění druhého vozidla je 100%. Vozidlo viníka musí být pojištěno. Oprava výhradně ve smluvním neautorizovaném servisu ČPP.

Co pojišťovna uhradí:

  • Odtah, asistenční služby v rozsahu podmínek povinného ručení nebo havarijního pojištění. Dále nad rámec bezplatných asistenčních limitů poskytne pojišťovna odtah do smluvního neautorizovaného servisu poblíž místa bydliště či sídla firmy, a to ve všech případech, kdy je to účelné (nejde o banální opravu nebo naopak o úplnou škodu). O účelnosti rozhodne dispečer.
  • Náklady na nájem náhradního vozidla. ČPP garantuje uhrazení nákladů na nájem náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla.
  • Škody na vozidle včetně úhrady amortizace. Plnění bez odečtu tzv. amortizace a bez spoluúčasti.
  • Příspěvek na nájem náhradního vozidla v případě vlastní dopravní nehody. Pokud je vozidlo v důsledku havárie (nemusí jít o srážku dvou aut, může ji klient zavinit sám) nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích a odtah zajišťuje pojišťovna přes firmu Global Asistance, pak prvních 5 dnů od okamžiku, kdy havárie nastala, hradí příspěvek na nájem vozidla ve výši 500,- Kč / den bez DPH. Příspěvek odpovídá výši nájmu u vozidel třídy Škoda Fabia, ale klient si může půjčit i vozidlo vyšší třídy, pak je ale příspěvek limitem plnění. Plnění bude poskytnuto až po ukončení opravy vozidla.

Pojištění přírodních rizik - nyní ve třech variantách:

  • Pojištění přírodních rizik - živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem - nabízen s limity plnění 25 000 Kč; 50 000 Kč; 75 000 Kč; 100 000 Kč
  • MINI pojištění přírodních rizik - živelní událost + poškození kabeláže vozidla zvířetem - nabízen pouze s limitem plnění 50 000 Kč
  • MINI pojištění přírodních rizik - střet se zvěří - nabízen pouze s limitem plnění 50 000 Kč

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %.

Pojištění nákladů na náhradní vozidlo

Volitelný limit od 3 000 Kč do 15 000 Kč. Nelze pojistit na určitý počet dní, limitováno částkou vybraného pojistného plnění. Nabízený jsou 2 varianty bez poruchy a včetně ní.

Úrazové připojištění osob

Úrazové připojištění řidiče je zdarma zahrnuto při pojištění osobních automobilů v produktu Speciál a Superpov (2-násobný limit). Úrazové připojištění osob lze připojistit s těmito limity:

  • pro případ smrti způsobené úrazem – 100 000 Kč
  • pro případ trvalých následků způsobených úrazem – 150 000 Kč
  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu a za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu – 100 Kč

Rozšířená asistence

Asistence Plus za 700 Kč v základních limitech a 1 250 Kč s limity dvojnásobnými.

Rozsah asistenčních služeb ČR zahraničí
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah 6 000 Kč 22 000 Kč
ubytování v nouzi (max. 2 noci) 1 000 Kč/os/noc 2 000 Kč/os/noc
úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny) 500 Kč/den 500 Kč/den
úhrada nákladů na cestu do místa bydliště

Splátky

Možné roční, pololetní, čtvrtletní. Nejvýhodnější je povinné ručení s roční platbou.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.


Kudy dál?