Povinné ručení ČPP

Produktová nabídka - povinné ručení ČPP

Přehled nabídky SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
Limit plnění 35/35 50/50 111/111
Vozík zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rozsah asistence Sporo Speciál Super
Asistence při nehodě obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistence při poruše obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úraz řidiče obsahuje zdarma obsahuje zdarma2x
1. poj. událost bez vlivu na bonus obsahuje zdarma

15% sleva: Extrabenefit Profi

Také povinné ručení ČPP umožňuje přiznání bonusu dopředu: Extrabenefit Profi. Tento bonus ve výši 15 % (36 měsíců) je přiznán pro všechna vozidla s kladnou bonusovou historií. Potvrzení o bezeškodním průběhu pro jinou pojišťovnu bude vystaveno pouze na bonus bez Extrabenefitu Profi.

Pokud by klient měl v prvních 36 měsících trvání pojistné smlouvy pojistnou událost, bude mu poskytnutá sleva za Extrabenefit Profi od počátku doúčtována. Maximální výše bonusů a extra bonusu profi je 50%.

Asistenční služby

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají. NAVÍC. Navýšené limity pro vozidla nad 3,5t u SPECIÁLPOV a SUPERPOV.

Rozsah asistenčních služeb SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v ČR 500 Kč 2500 Kč 5000 Kč
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v zahraničí 0 Kč 5000 Kč 10000 Kč

Možnosti připojištění

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel je nabízeno s limity plnění od 2000 do 120 000 Kč a cenami od 300 Kč do 27 000 Kč.

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 30% během prvních 6 měsíců, pak je bez spoluúčasti. Pokud je součastí i havarijní pojištění nebo se jedná o nové vozidlo, je připojištění bez spoluúčasti od počátku pojištění.

Přímá likvidace - 100% krytí nezaviněných škod SERVIS PRO

Pojistná událost nastává při střetu dvou vozidel, přičemž míra zavinění druhého vozidla je 100%. Vozidlo viníka musí být pojištěno. Oprava výhradně ve smluvním neautorizovaném servisu ČPP.

Co pojišťovna uhradí:

  • Odtah, asistenční služby v rozsahu podmínek povinného ručení nebo havarijního pojištění. Dále nad rámec bezplatných asistenčních limitů poskytne pojišťovna odtah do smluvního neautorizovaného servisu poblíž místa bydliště či sídla firmy, a to ve všech případech, kdy je to účelné (nejde o banální opravu nebo naopak o úplnou škodu). O účelnosti rozhodne dispečer.
  • Náklady na nájem náhradního vozidla. ČPP garantuje uhrazení nákladů na nájem náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla.
  • Škody na vozidle včetně úhrady amortizace. Plnění bez odečtu tzv. amortizace a bez spoluúčasti.
  • Příspěvek na nájem náhradního vozidla v případě vlastní dopravní nehody. Pokud je vozidlo v důsledku havárie (nemusí jít o srážku dvou aut, může ji klient zavinit sám) nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích a odtah zajišťuje pojišťovna přes firmu Global Asistance, pak prvních 5 dnů od okamžiku, kdy havárie nastala, hradí příspěvek na nájem vozidla ve výši 500,- Kč / den bez DPH. Příspěvek odpovídá výši nájmu u vozidel třídy Škoda Fabia, ale klient si může půjčit i vozidlo vyšší třídy, pak je ale příspěvek limitem plnění. Plnění bude poskytnuto až po ukončení opravy vozidla.

Pojištění přírodních rizik - nyní ve třech variantách:

  • Pojištění přírodních rizik - živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem - nabízen s limity plnění 25.000,- Kč; 50.000,- Kč; 75.000,- Kč; 100.000,- Kč
  • MINI pojištění přírodních rizik - živelní událost + poškození kabeláže vozidla zvířetem - nabízen pouze s limitem plnění 50.000,- Kč
  • MINI pojištění přírodních rizik - střet se zvěří - nabízen pouze s limitem plnění 50.000,- Kč

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %.

Pojištění nákladů na náhradní vozidlo

Volitelný limit od 3,000 Kč do 15,000 Kč. Nelze pojistit na určitý počet dní, limitováno částkou vybraného pojistného plnění.

Úrazové připojištění osob

Pro případ smrti způsobené úrazem – 100 000 Kč, pro případ trvalých následků způsobených úrazem – 150 000 Kč. Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu a za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu – 100 Kč.

Rozšířená asistence

Asistence Plus za 395 Kč v základních limitech a 750 Kč s limity dvojnásobnými.

Rozsah asistenčních služeb ČR zahraničí
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah 6000 Kč 22 000 Kč
ubytování v nouzi (max. 2 noci) 1 000 Kč/osoba/noc 2 000 Kč/osoba/noc
úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny) 500 Kč/den 500 Kč/den
úhrada nákladů na cestu do místa bydliště ANO ANO

Splátky

S navýšením. Možné roční a pololetní bez navýšení, čtvrtletní s navýšením 6%.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

Informace o povinném ručení ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna u svých produktů povinného ručení SporoPOV, SPECIÁLPOV a SUPERPOV stanovuje sazby podle obsahu motoru, vákonu motoru i stáří vozidla, místa trvalého pobytu pojistníka, věku pojistníka, zda je pojistník fyzická osoba podnikatel či právnická osoba.


Kudy dál?