Výpověď povinného ručení České podnikatelské pojišťovny

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u ČPP platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
Budějovická 5
Praha 4
140 21

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.


Kudy dál?