Výpověď povinného ručení Direct

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u pojišťovny Direct platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Direct pojišťovna, a.s.
Novobranská 1
Brno
602 00

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.