Povinné ručení Direct

Produktová nabídka - povinné ručení Direct

Povinné ručení od Directu v mnohém jiné. Žádné balíčky pojištění, platíte jen za to, co opravdu chcete s neuvěřitelnou výhodou. Když chcete ukončit smlouvu, odejdete. Kdykoliv. Žádné výpovědní lhůty, žádné kličky.

Zvolíte si limit povinného ručení
Újma na zdraví 50 - 250 mil. Kč
Újma na majetku 50 - 250 mil. Kč
Základní asistence S limitem 2000 Kč
Nabídka připojištění A pak už jen to, co opravdu potřebujete.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Asistenční služby povinného ručení Direct pojišťovny

Základní asisteční služba je s limitem 2000 Kč. Při dopravní nehodě vám v rámci služby bude poskytnuta nonstop pomoc a radu operátorů, příjezd a práce mechanika na místě, vyproštění vozidla a jeho odtah do nejbližšího servisu, uskladnění vozidla. Na tyto služby máte nárok v případě, že k nepojízdnosti vozidla dojde bezprostředně následkem dopravní nehody, střetu a poškození zvířaty, vandalismu nebo přírodního nebezpečí.

Stejný rozsah služeb můžete získat i pro případ poruchy vozidla, ta je už však součástí širokých možností připojištění.

Díky asistenci v Evropě můžete využít rozsah základní asistence v Evropě s dvojnásobným limitem. K tomu pojišťovna proplatí práci mechanika do 7000 Kč a nebo převod vozidla do ČR. Jednou ročně můžete také využít jednu ze služeb:

  • ubytování v místě servisu
  • náhradní vozidlo na jeden den
  • uhrazení dopravy domů
  • uhrazení dopravy zpět do servisu

Možnosti připojištění

Rozšířená asistence

U Asistence při poruše vozu se asistenční služba kromě základní asistence (dopravní nehoda, působení živlů, střet a poškození zvířetem a vandalismus) vztahuje také na poruchu vozidla, a to v případě nepojízdnosti vozidla bezprostředně následkem mechanické, elektrické či elektronické závady.

Při sjednání Náhradního vozidla a Asistence při poruše vozu máte tedy nárok na náhradní vozidlo i v případě, že je vaše vozidlo nepojízdné z důvodu poruchy.

Pojištění náhradního vozidla

Pokud máte auto v servisu, kvůli tomu, že je nepojízdné bezprostředně následkem dopravní nehody, vandalismu nebo přírodního nebezpečí, tato služba vám zajistí náhradní vozidlo na vámi zvolený počet dní. Půjčovna může při předání automobilu vyžadovat složení vratné kauce.

Pojištění drobných závad na vozidle

Pojištění drobných závad vám pomůže vyřešit píchlou pneumatiku, vybitou baterii, prázdnou nádrž nebo špatné palivo v nádrži, ztracené klíčky, klíčky zabouchnuté v autě nebo zlomené v zámku, a to až do 3000 Kč.

Pojištění skel vozidla

Pojištění se vztahuje na opravu či výměnu skla. Sklo vyměníme společně s částmi, které jsou dle výrobce vozidla povinně se sklem vyměnitelné, například senzory nebo vnitřní zpětné zrcátko. Limit plnění je možné si zvolit od 5 000 do 100 000 Kč.

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 50% během prvních 3 měsících, pak je bez spoluúčasti. Pokud jde o nové vozidlo nebo je-li součastí i havarijní pojištění nebo je pořízena fotodokumentace, je připojištění bez spoluúčasti od počátku pojištění.

Pojištění cestovních zavazadel a přepracovaných věcí

Pojištění zavazadel pojistí zavazadla patřící cestujícím v automobilu, která jsou uložena v uzamčeném kufru auta, v uzavíratelné schránce v palubní desce nebo v zamčeném střešním boxu. Pojistí také věci, které jsou po dobu jízdy položeny na sedadle v autě, a dětské autosedačky v automobilu.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Úrazové pojištění všech cestujících v autě včetně řidiče. Z úrazového pojištění platí i v případě, kdy následkem nehody budete mít Vy nebo spolucestující trvalé následky nebo někdo z posádky automobilu zemře. Limit je až 1 mil. Kč.

Garance ceny pojištění na 3 roky dopředu

V rámci této doplňkové služby se zavazujeme, že po dobu 3 let od počátku pojištění nebudeme měnit výsledné pojistné pro rizika uvedená v této smlouvě.

Pojištění smrti obou rodičů ve vozidle

Pokud při nehodě zemřou oba rodiče, vyplatí pojišťovna z pojištění částku 5 milionů ve prospěch společných nezletilých dětí. Děti tak nezůstanou nezaopatřené.

Živelné pojištění vozidla

Jedná se o požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, povodeň, záplavu, pád lavin, sesuv půdy, zemětřesení a podobné přírodní jevy.

Střet se zvěří a pojištění poškození vozidla zvířetem.

Pojištění zahrnuje střet jedoucího vozidla se zvířaty a poškození vnější karoserie nebo části motorového prostoru stojícího vozidla zvířetem (např. kabely, brzdovou soustavu nebo odhlučnění).

Odcizení a vandalismus

Odcizením rozumíme situaci, kdy si někdo přisvojí vaše auto jedním z následujících způsobů:

  • Krádeží vloupáním, kdy pachatel prokazatelně překoná uzamčení, jistící překážku nebo jiná opatření chránící vozidlo před odcizením
  • Originálním klíčem nebo jeho duplikátem, kterého se zmocnil krádeží
  • Pod pohrůžkou bezprostředního násilí

Živelné pojištění vozidla

Jedná se o požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, povodeň, záplavu, pád lavin, sesuv půdy, zemětřesení a podobné přírodní jevy.

Poškození vozidla

V rámci povinného ručení lze připojistit i situace, kdy při provozu vozidla dojde k jeho nechtěnému poškození nebo poškození jiné věci nárazem, střetem či pádem. A to třeba jen na 20 či 50 tis. Kč nebo také do plné hodnoty vozidla.

Spoluúčast

Na všechna uvedená připojištění lze sjednat spoluúčast již od 1000 Kč.

Splátky

Možné roční, pololetní, čtvrtletní. Nejvýhodnější je povinné ručení s roční platbou.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus. Maximální výše 53%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.