Povinné ručení Pillow

Produktová nabídka - povinné ručení pojišťovny Pillow

Pillow pojišťovna počítá povinné ručení podle počtu ujetých kilometrů. Čím méně ujedete, tím méně zaplatíte. Každý rok je potřeba u Pillow pojišťovny zaznamenat počet kilometrů a povinné ručení bude vyúčtováno podle skutečného stavu. Navíc si z základnímu pojištění vozidla můžete zvolit mnoho připojištění. Chcete vědět, jak bude vypadat návrh pojistné smlouvy u Pillow? Podívejte se!

Nejlevnější Prostřední Nejvyšší
Povinné ručení Pillow 70/70 mil. Kč 150/150 mil. Kč 250/250 mil. Kč

Pro aktuální stav kilometrů je nutné stáhnout do chytrého telefonu aplikaci Pillow pojišťovny nebo je nahrát přes webové rozhraní.

Asistenční služby povinného ručení Pillow

Rozsah asistenčních služeb Odtah 50km při nehodě Odtah 50 km
Oprava na místě organizace 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla v rámci ČR 50 km 50 km
Odtah vozidla v zahraničí 50 km 50 km
Doprava vozidla ze zahraničí organizace organizace
Rozsah asistenčních služeb Odtah v ČR neomezeně Odtah i ze zahraničí
Oprava na místě 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla v rámci ČR bez limitu bez limitu
Odtah vozidla v zahraničí nejbližší servis nejbližší servis
Doprava vozidla ze zahraničí bez limitu bez limitu

Kompletní podmínky asisteční služby od Pillow pojišťovny si můžete stáhnout zde.

  Porovnejte přehledně nabídky povinného ručení

Proč povinné ručení Pillow?

  • Libovolná kombinace havarijních rizik na počkání.
  • Automaticky určená obvyklá cena znamená garanci nepodpojištěni pro osobní vozidla i pojištění skel.
  • Asistenční služby bez finančního limitu.
  • Nejsrozumitelnější a nejkratší pojistné podmínky na pouhých 7 stran.
  • Pojistná smlouva na jedinou stranu včetně přehledu výjimek z pojištění.

Jaké změny přináší novela Zákona o povinném ručení?

Nové kategorie vozidel podléhající povinnému ručení

  • Koloběžka nebo jednokolka: jednostopá vozidla (jedno nebo dvě kola za sebou) a vozítka bez řídítek (segwaye, hoverboardy) bez povinnosti registrace.
  • Ektrovozidlo bez registrace: dvojstopá vozidla (čtyřkolky i tříkolky) bez povinnosti registrace. Typicky golfová vozítka, vozítka pro seniory, která nejsou invalidním vozíkem apod.
  • Traktor: zahradní traktory/ridery nově s povinností povinného ručení, pokud jsou provozovány i na veřejných komunikacích. Cena povinného ručení se pak řídí zejména hmotností.
  • Motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka: jednostopá i dvoustopá vozidla, která musí být registrována. Kromě klasických motorek nebo trojkolek i elektrické choppery, výkonnější elektrické tříkolky nebo čtyřkolky apod. Do kategorie „Tříkolka nebo čtyřkolka“ patří i každý sněžný skútr.

Připojištění k povinnému ručení pojišťovny Pillow

Vyberte si ke svému pojištění z mnoha připojištění.

Polštáře Pillow pojišťovny

Dopravní nehoda

Pojišťovna uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na pojištěném vozidle následkem střetu, nárazu, pádu vozidla nebo jeho vjetí do vody, pokud k těmto událostem nedošlo během neoprávněného užívání vozidla či jeho krádeže. Navíc uhradí i neúmyslnou škodu způsobenou chemickým poškozením laku (např. při nástřiku kovového mostu dojde vlivem větru k poprášení automobilu). Uhradí i škodu vzniklou pádem předmětu. Spoluúčast lze volit 5/10/20 tisíc Kč .

Připojištění skel vozidla

Připojištění skel lze sjednat pro všechna výhledová skla (včetně střešního okna či prosklené střechy) v případě, že dojde k jejich náhlému poškození či zničení jakoukoliv nahodilou událostí. Do nákladů na výměnu skla pojišťovna Pillow započítává i části, které jsou dle výrobce povinně se sklem vyměnitelné (např. senzory) a náklady na kalibraci těchto zařízení. V prvních 3 měsících je spoluúčast na škodě 50 % a pak už žádná.

Střet se zvířetem

Pojišťovna Pillow uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na jedoucím pojištěném vozidle následkem jeho střetu se zvířetem. Uhradí i škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře (např. kuna překouše dráty v prostotu motoru). Pojištění lze sjednat i bez spoluúčasti, jinak lze volit 5/10/20 tisíc Kč.

Vandalismus

Pojištění platí pro škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle v případě, že vozidlo úmyslně poškodí cizí osoba nebo část vozidla někdo ukradne či ho poškodí při pokusu o krádež. Spoluúčast lze volit 5/10/20 tisíc Kč.

Připojištění živelných škod

Připojištění se vztahuje na škody poškození nebo zničení vozidla nahodilým pádem či sesuvem skal nebo zemin, zemětřesením, krupobitím, sesuvem sněhu, ledu, tíhou sněhu nebo námrazy, požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, povodní, záplavou, vodou z vodovodních zařízení, vichřicí, pádem stožáru, sloupu, stromu. Pojištění lze sjednat i bez spoluúčasti, jinak lze volit 5/10/20 tisíc Kč - 90% je do pořízení fotodoprohlídky.

Odcizení vozidla

Předmětem pojištění odcizení je vozidlo, které je celé ukradeno (včetně násilné loupeže), vozidlo je poškozeno v době, kdy je Policií evidováno jako ukradené, vozidlo je poškozeno v době, kdy bylo neoprávněně užíváno. Pojištění lze sjednat i bez spoluúčasti, jinak lze volit 5/10/20 tisíc Kč - 90% je do pořízení fotodoprohlídky.

Splátky pojistného

Možné roční (nejvýhodnější), pololetní, čtvrtletní nebo měsíční splátky.