Povinné ručení Pillow

Produktová nabídka - povinné ručení pojišťovny Pillow

Pillow pojišťovna počítá povinné ručení podle počtu ujetých kilometrů. Čím méně ujedete, tím méně zaplatíte. Každý rok je potřeba u Pillow pojišťovny zaznamenat počet kilometrů a povinné ručení bude vyúčtováno podle skutečného stavu. Navíc si z základnímu pojištění vozidla můžete zvolit mnoho připojištění. Chcete vědět, jak bude vypadat návrh pojistné smlouvy u Pillow? Podívejte se!

Nejlevnější Prostřední Nejvyšší
Povinné ručení Pillow 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 150/150 mil. Kč

Pro aktuální stav kilometrů je nutné stáhnout do chytrého telefonu aplikaci Pillow pojišťovny nebo je nahrát přes webové rozhraní.

Asistenční služby povinného ručení Pillow

Rozsah asistenčních služeb Odtah do 50km Neomezeně v ČR Odtah ze zahraničí
Oprava na místě 1 hodina 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu bez limitu
Odtah vozidla v rámci ČR 50 km bez limitu bez limitu
Odtah vozidla v zahraničí 50 km do servisu do servisu
Doprava vozidla ze zahraničí organizace organizace bez limitu

Kompletní podmínky asisteční služby od Pillow pojišťovny si můžete stáhnout zde.

  Porovnejte přehledně nabídky povinného ručení

Připojištění k povinnému ručení pojišťovny Pillow

Vyberte si ke svému pojištění z mnoha připojištění.

Polštáře Pillow pojišťovny

Dopravní nehoda

Pojišťovna uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na pojištěném vozidle následkem střetu, nárazu, pádu vozidla nebo jeho vjetí do vody, pokud k těmto událostem nedošlo během neoprávněného užívání vozidla či jeho krádeže. Navíc uhradí i neúmyslnou škodu způsobenou chemickým poškozením laku (např. při nástřiku kovového mostu dojde vlivem větru k poprášení automobilu). Uhradí i škodu vzniklou pádem předmětu. Spoluúčast fixní 5000 Kč.

Připojištění skel vozidla

Připojištění skel lze sjednat pro všechna výhledová skla (včetně střešního okna či prosklené střechy) v případě, že dojde k jejich náhlému poškození či zničení jakoukoliv nahodilou událostí. Do nákladů na výměnu skla pojišťovna Pillow započítává i části, které jsou dle výrobce povinně se sklem vyměnitelné (např. senzory) a náklady na kalibraci těchto zařízení. V prvních 3 měsících je spoluúčast na škodě 50 % a pak už žádná.

Střet se zvířetem

Pojišťovna Pillow uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na jedoucím pojištěném vozidle následkem jeho střetu se zvířetem. Uhradí i škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře (např. kuna překouše dráty v prostotu motoru).

Vandalismus

Pojištění platí pro škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle v případě, že vozidlo úmyslně poškodí cizí osoba nebo část vozidla někdo ukradne či ho poškodí při pokusu o krádež. Spoluúčast fixní 5000 Kč.

Připojištění živelných škod

Připojištění se vztahuje na škody poškození nebo zničení vozidla nahodilým pádem či sesuvem skal nebo zemin, zemětřesením, krupobitím, sesuvem sněhu, ledu, tíhou sněhu nebo námrazy, požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, povodní, záplavou, vodou z vodovodních zařízení, vichřicí, pádem stožáru, sloupu, stromu. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti - 90% je do pořízení fotodoprohlídky.

Odcizení vozidla

Předmětem pojištění odcizení je vozidlo, které je celé ukradeno (včetně násilné loupeže), vozidlo je poškozeno v době, kdy je Policií evidováno jako ukradené, vozidlo je poškozeno v době, kdy bylo neoprávněně užíváno. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti - 90% je do pořízení fotodoprohlídky.

Splátky pojistného

Možné roční (nejvýhodnější), pololetní, čtvrtletní nebo měsíční splátky.