Povinné ručení PVZP

Produktová nabídka - povinné ručení pojišťovny VZP

Pojišťovna VZP má nejlevnější tarify povinného ručení pro řidiče, kteří jezdí bez nehod. Výhodnou sazbu povinného ručení tak může mít i mladý řidič s vyježděným bonusem. V rámci pojištění vozidla si lze vybrat z 7 připojištění a sestavit si tak pojištění na míru podle svých potřeb. Od nás obdržíte nejen výhodnou cenu pojištění, ale také bonus ve výši 100 Kč na Vaše nákupy.

Nejlevnější Prostřední Nejvyšší
Povinné ručení 45/45 mil. Kč 70/70 mil. Kč 140/140 mil. Kč
Asistence
Úrazové pojištění řidiče

Asistenční služby povinného ručení PVZP

Základní asisteční služby obsahují pomoc v případě poruchy, nehody, vandalismu nebo v případě chyby řidiče. Asistenční služba zajistí pomoc na silnici v délce 1 hodiny práce mechanika, odtah do nejbližšího smluvního servisu PVZP do 150 km nebo kamkoliv s limitem 3 000 Kč. Obsahuje i vyproštění a naložení vozidla. Asistence pomůže také při výměně píchlé pneumatiky či dovozu pohonných hmot.

Pojišťovna VZP nabízí také rozšířenou asistenční službu, u které jsou mj. navýšeny limity na odtah do servisu max. 400 km nebo s limitem 8 000 Kč. Nadstandardní asistence obsahuje i volbu náhradního vozidla Kompletní podmínky asisteční služby od PVZP si můžete stáhnout zde.

  Porovnejte přehledně nabídky povinného ručení

Připojištění k povinnému ručení pojišťovny VZP

Vyberte si ke svému pojištění až 7 připojištění.

Připojištění skel vozidla

Připojištění skel lze sjednat pro všechna výhledová skla pojištěného vozidla s výjimkou jakéhokoli skla zabudovaného v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše. Pojištění nelze sjednat pro motocykly, tříkolky, čtyřkolky a sněžné skútry. Na výběr je několik limitů plnění. Skla tak můžete připojistit od 5 000 Kč do 100 000 Kč.

Pojištění nájmu náhradního vozidla

Pojišťovna uhradí náklady na pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě po dobu jeho opravy, nejvýše však na 15 dní. V případě odcizení či totální škody vždy nejvýše na 30 dní od vzniku pojistné události, kdy vznikla totální škoda či odcizení vozidla, pokud není odcizené vozidlo vráceno dříve.

Pojištění zavazadel

Jde o pojištění pro cestovní zavazadla a věci osobní potřeby, které si osoby cestující pojištěným vozidlem vzaly na cestu a které jsou jejich majetkem nebo he používají. Předmětem pojištění jsou zavazadla přepravovaná v pojištěném voze, uzamčeném střešním boxu a zavazadla připevněná ke střešnímu a zadnímu nosiči. Zadním nosičem se rozumí nosič umístěný na zadní straně vozidla nebo na tažném zařízení.

Úrazové pojištění řidiče či dopravovaných osob

Úrazové pojištění přepravovaných osob se sjednává pro pojistná nebezpečí úrazu s trvalými následky a úmrtí přepravovaných osob způsobených dopravní nehodou nebo havárií pojištěného vozidla.

Připojištění živelných škod a střetu se zvěří

Připojištění se vztahuje na škody poškození nebo zničení vozidla pádem stromu, požárem, výbuchem, bleskem, krupobitím, vichřicí, sesuvem půdy nebo lavin, zemětřesením, povodní, záplavou, střetem se zvířetem. Střetem se zvířetem se rozumí fyzický kontakt jedoucího vozidla se zvířetem, ke kterému došlo na pozemní komunikaci. Spoluúčast je 5%, min. 5000 Kč.

Odcizení vozidla

Předmětem pojištění odcizení je vozidlo, jeho části, základní výbava a doplňková výbava uvedená v pojistné smlouvě. Spoluúčast je 5%, min. 5000 Kč.

Splátky pojistného

Možné roční (nejvýhodnější), pololetní a čtvrtletní splátky.