Výpověď povinného ručení Generali

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u pojišťovny Generali platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Generali Pojišťovna, a.s.
Bělehradská 132
Praha 2
120 84

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.