Výpověď povinného ručení u České pojišťovny

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u České pojišťovny platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Česká pojišťovna, a.s.
Spálená 75/16
Praha
113 04

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.


Kudy dál?