Povinné ručení Generali - nově Generali Česká pojišťovna

Produktová nabídka - povinné ručení Generali Česká pojišťovna

Po sloučení Generali a České pojišťovny se na povinné ručení spoléhá více než 2,4 mil. motoristů. Porovnejte si nabídku od největší české pojišťovny.

Standard Exclusive Comfort
Povinné ručení 50/50 mil. Kč 100/100 mil. Kč 150/150 mil. Kč
Asistence Klasik Special Super
Pohoda bez povinností
Úrazové pojištění
Garance ceny 3 roky
Škoda bez vlivu na bonus

Asistenční služby povinného ručení Generali České pojišťovny

Základní asisteční služba varianta S obsahuje pomoc při nehodě i poruše s odtahem vozidla do 50 km.

Generali Česká pojišťovna nabízí také rozšířenou asistenční službu M, L, XL a souprava. Tabulku služeb asisteční služby od ČP si můžete stáhnout zde.

Varianta M Varianta L Varianta XL
Limit v ČR 4 000 Kč 25 000 Kč bez limitu
Limit v zahraničí 8 000 Kč 50 000 Kč bez limitu
příjezd a práce mechanikace 120 min. 180 min. 360 min.
nařízený odtah
odtah do nejbližšího servisu 100 km
odtah do místa určeného klientem (oprava nad 12h)
vyproštění vozidla
ubytování, přeprava osob, přeprava pro opravené auto, náhradní vůz
repatriace ze zahraničí

  Porovnejte přehledně nabídky povinného ručení

Pohoda bez povinností - služba k povinnému ručení GČP

Služba Pohoda bez povinností je součástí každého povinného ručení (kromě základní varianty Start s limitem plnění 35/35 mil. Kč, kde se týká pouze vyřízení škody s jinou pojišťovnou). Při dopravní nehodě se Generali Česká pojišťovna postará o klienty tak, že:

  • Při dopravní nehodě (mimo Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny) zajistí odtažení do nejbližího servisu.
  • Poskytne náhradní vozidlo po dobu 3 dnů při nehodě v ČR, pokud jste viníkem nehody a až 15 dnů při nehodě v ČR, pokud jste poškozeným
  • Při nehodě v ČR Česká pojišťovna vyřídí škodu s jinou pojišťovnou.

Možnosti připojištění k povinnému ručení Generali České

Vyberte si ke svému pojištění z široké nabídky připojištění.

Připojištění skel vozidla

Pojištění se vztahuje za přední, zadní a boční skla. Připojištění je bez spoluúčasti. Limit plnění lze volit od 3000 Kč do 100 000 Kč. Nevztahuje se na střešní okna, součástí plnění nejsou dálniční známky, zpětná zrcátka nebo polepové fólie. Při vstupu do pojištění je nutná prohlídka vozidla.

Připojištění střetu se zvěří

Připojištění je platné na území ČR a hrazeny jsou škody při střetu se všemi zvířaty. K nehodě je nutné volat Policii ČR nebo asistenční službu. Spoluúčast je 5000 Kč.

Připojištění poškození vozidla zvířetem

Připojištění kryje poškozením částí motorového prostoru stojícího vozidla zvířetem a to zejména kabelů, kabelových svazků, brzdové soustavy, chladicí soustavy nebo odhlučnění. Spoluúčast je 1000 Kč.

Odcizení vozidla

Připojištění se vztahuje v ČR na škody odcizení celého vozidla s příslušenstvím tvořícím jeho standardní výbavu. Na další příslušenství tvořící doplňkovou a ostatní výbavu vozidla se pojištění vztahuje jen tehdy, byla-li uvedena v pojistné smlouvě a byla-li v době vzniku pojistné události pevně spojena s vozidlem. Spoluúčast je 5000 Kč.

Pojištění živelných škod rozpočtem

Připojištění se vztahuje v ČR na živelné události pro případ poškození nebo zničení celého vozidla s příslušenstvím tvořícím jeho standardní výbavu. Na další příslušenství tvořící doplňkovou a ostatní výbavu vozidla se pojištění vztahuje jen tehdy, byla-li uvedena v pojistné smlouvě a byla-li v době vzniku pojistné události pevně spojena s vozidlem.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Bonus je možné převést mezi manželi, z fyzické osoby na OSVČ a na vyjímku také na firmu z jednatele společnosti.