Výpověď povinného ručení Wüstenrot

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u Wüstenrot platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Wüstenrot pojišťovna, a.s.
Na Hřebenech II 1718/8
Praha 4
140 23

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.