Povinné ručení Wüstenrot

Produktová nabídka - povinné ručení Wüstenrot

Limity krytí Škody na majetku Škody na zdraví Asistenční služby
Základní 35 mil. Kč 35 mil. Kč základní
Zvýšený 70 mil. Kč 70 mil. Kč základní

OMEZENÍ: Povinné ručení u tohoto produktu lze přes internet sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny.

Asistenční služby

Rozsah asistenčních služeb Základní (zdarma) Rozšířené (300 Kč)
Havárie, odcizení na území ČR a SR příjezd silniční služby, oprava vozidla, odtažení vozidla max. 2 000 Kč max. 2 000 Kč
úschova nepojízdného vozidla až 2 x 300 Kč až 2 x 300 Kč
sešrotování vozidla max. 2 000 Kč NE
náhradní doprava do místa bydliště (vlak, bus, taxi max. 30 km) reálné náklady reálné náklady
poradenství reálné náklady reálné náklady
při opravě delší než 4 dny odtažení do místa bydliště NE max. 4 000 Kč
zapůjčení náhradního vozidla
(pozn. u rozšířené asistence i pro případ poruchy)
NE max. 2 dny
Havárie a porucha vozidla v zahraničí příjezd silniční služby, oprava vozidla, odtažení vozidla NE max. 5 000 Kč
úschova nepojízdného vozidla NE až 2 x 400 Kč
sešrotování vozidla NE max. 2 000 Kč
při opravě delší než 1 den doprava do místa bydliště nebo zapůjčení náhradního vozidla max. na 2 dny NE reálné náklady
při opravě delší než 4 dny odtažení do místa bydliště NE max. 10 000 Kč
v případě odcizení náhradní doprava do místa bydliště nebo pokračování v cestě (vlak, bus, letadlo, taxi max. 30 km) NE reálné náklady

Splátky

Možné roční a čtvrtletní splátky. Bez navýšení.

Možnosti připojištění

K povinnému ručení si dále můžete připojistit nepoškozené čelní sklo a úraz dopravovaných osob.

Připojištění nepoškozeného čelního skla slouží ke krytí škod způsobených na čelním skle v důsledku jakékoliv nahodilé události, ke které došlo samostatně, tzn. bez škod na dalších částech vozidla. Připojištění se vztahuje pouze na čelní sklo pojištěného vozidla, které je k tomuto vozidlu originálním způsobem připevněno. Musí se jednat o čelní sklo, které je pro daný typ vozidla schváleno příslušnými předpisy a má pro daný typ vozidla příslušné atesty. Limit krytí může být 5000 Kč, 10 000 Kč nebo 20 000 Kč se spoluúčastí ve výši 10% z pojistného plnění, stojí 650 Kč, resp. 1100 Kč resp. 1900 Kč ročně.

Úrazové pojištění dopravovaných osob se vztahuje na úrazy, které přepravovaná osoba utrpí při provozu pojištěného vozidla. Základní limity krytí pro všechny přepravované osoby činí 1 000 000 Kč, a to pro případ trvalých následků v důsledku úrazu a pro případ smrti způsobené úrazem.

Rozšířené asistenční služby,jež si můžete k povinnému ručení připojistit, Vám poskytují ochranu v případě nehody, odcizení nebo poruchy vozidla. Rozšířené asistenční služby jsou poskytovány jak na území ČR, tak i v zahraničí, cena 300 Kč.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) z pojistného. Maximální výše 60%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

Informace o povinném ručení Wüstenrot

Wüstenrot pojišťovna přišla na český pojistný trh jako první s kategorizací podle výkonu motoru. Tím se stala pro skupiny aut s vysokým objemem a nízkým výkonem motoru cenově atraktivní. Kromě obsahu a výkonu motoru stanovuje sazby dle věku a podle toho, zda jde o podnikatele nebo právnickou osobu a dle stáří vozidla.