Vysvětlení pojmů | Havarijní pojištění

Likvidátor pojistných událostí

Pracovník pojišťovny nebo jí pověřený expert, jehož úlohou je zjišťovat rozsah, příčiny pojistných událostí a vyčíslovat pojistná plnění ve smyslu dohodnuté smlouvy. Jedná se o profesi, která vyžaduje vědomosti z pojišťovnictví, ale i odborné vědomosti z jiných oblastí (např. strojař, elektrotechnik, odborný lékař), ekonomiky, tvorby cen, právních předpisů a z oblasti etiky a taktiky přístupu ke klientovi.

Krátkodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.