Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma

Hodnotící číslo

Parametr, který určuje spravedlivé pořadí přidělování cílové částky. Největší vliv na něj má zvolená tarifní varianta, výše a četnost vkladů vložených na účet stavebního spoření.