Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma

Přejímatel dluhu

Přejímatel dluhu je účastníkem úvěrového případu od okamžiku podpisu "Smlouvy o převzetí dluhu". Jako nový dlužník nastupuje za původního dlužníka a přebírá veškeré jeho závazky. Původní dlužník je zproštěn závazku plynoucího ze smlouvy o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření. Podmínkou pro akceptaci převzetí dluhu je písemný souhlas věřitele s převzetím dluhu.