Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma

Přistoupení k závazku

Přistupitel k závazku je účastníkem úvěrového vztahu od okamžiku uzavření "Smlouvy o přistoupení k závazku" a stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a za splnění závazku odpovídá společně a nerozdílně.