Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Srovnávač.cz arrow Slovníček pojmů arrow Stavební spoření
Vysvětlení pojmů | Stavební spoření

Akontace

Akontace je částečná úhrada předem. Akontací se rozumí složení části cílové částky jednorázově nebo pravidelnými splátkami na účet stavebního spoření.

Anuitní splátka

V případě anuitního splácení úvěru dochází současně k umořování úvěru i k platbě úroků. Výše umořovací splátky se zpravidla během doby splácení nemění, mění se pouze její struktura z hlediska podílu připadajícího na úvěr a úrok.

Bonita

Prověřuje se u klienta, který žádá o úvěr, zda je schopen jej splácet.

Daň z úrokových výnosů

Daňovou povinnost ukládá fyzickým i právnickým osobám zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Podle § 4 jsou od daně osvobozeny úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory fyzických osob. Na právnické osoby se ale tato výjimka nevztahuje.

Hodnotící číslo

Parametr, který určuje spravedlivé pořadí přidělování cílové částky. Největší vliv na něj má zvolená tarifní varianta, výše a četnost vkladů vložených na účet stavebního spoření.

Jistina

Výše poskytnutého překlenovacího úvěru či řádného úvěru ze stavebního spoření, která je uvedena v úvěrové smlouvě a z níž jsou účastníkem jako dlužníkem placeny úroky stavební spořitelně jako věřiteli.

Naspoření

Minimální procentuální výše z cílové částky, kterou je třeba naspořit pro získání nároku na úvěr ze stavebního spoření.

Nezajištěná částka

Výši nezajištěné částky se rozumí u překlenovacího úvěru rozdíl mezi výší požadovaného překlenovacího úvěru a stavu na účtu smlouvy o stavebním spoření (akontací), na základě, které je překlenovací úvěr požadován.U úvěru je nezajištěnou částkou celá výše požadovaného úvěru (meziúvěr, úvěr - souhrnně označeno MÚ/Ú).

Opatrovník

Zástupce fyzické osoby ustanovený na základě rozhodnutí soudu (např. za občana, který byl zbaven úplně nebo částečně způsobilosti k právním úkonům nebo je držen v ústavu zdravotnické péče). Opatrovnictví je též zastoupení nezletiletého, jehož rodiče zemřeli nebo byli zbaveni rodičovských práv. Rozsah oprávnění se prakticky rovná rozsahu oprávnění rodičů nezletilce. Opatrovník není povinen dítě vyživovat.

Stavební spoření

Způsob zhodnocování peněz, jehož hlavním účelem je spořit na financování bydlení. To znamená možnost čerpat úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr.