Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma

Ručitel

Osoba zavazující se podpisem "Prohlášení ručitele" vzít na sebe vůči věřiteli povinnost uspokojit pohledávku, jestliže tak neučiní dlužník.