Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma

Spoludlužník

Je ten, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splnit dluh společně a nerozdílně. Spoludlužníkem je zákonný zástupce dlužníka nebo manžel/ka dlužníka, nemají-li zrušené bezpodílové spoluvlastnictví manželů nebo zúžené společné jmění manželů.