Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Srovnávač.cz arrow Slovníček pojmů arrow Stavební spoření arrow Úmrtí účastníka stavebního spoření

Úmrtí účastníka stavebního spoření

Trvající smlouva o stavebním spoření (resp. práva a povinností z ní vyplývající) přechází automaticky okamžikem smrti účastníka stavebního spoření pouze na účastníkova manžela, a není-li jej, pak na jediného dědice ze závěti či zákona. Je-li dědiců více, pak na toho z nich, který byl určen pro tento účel dohodou dědiců o vypořádání dědictví. V ostatních případech (tj. je-li více dědiců a nedojde mezi nimi k dohodě na jednom nástupci účastníka nebo není-li dědiců) zanikne smlouva okamžikem smrti účastníka a předmětem dědění je pouze uspořená částka (vč. úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka).