Wustenrot: novinky v pojištění domu a bytu

1.1.2014
triglav

Wustenrot pojišťovna vydává nové pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti a navyšuje limity pojistného plnění. Změny rovněž v připojištění odpovědnosti v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Změny v pojištění staveb (nemovitosti) Wustenrot

1) Nové pojistné podmínky

Od 1.1.2014 jsou v platnosti nové Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01. Těmito pojistnými podmínkami se řídí všechny smlouvy na pojištění staveb (nemovitosti) sjednané od 1.1.2014. Pojistné podmínky nově v úvodu obsahují obecné informace, které shrnují nejdůležitější informace o Wustenrot pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách pojištění majetku a pojištění odpovědnosti v rámci produktu ProDomov 2014.

2) nové sazby

Sazby v pojištění staveb Wustenrot zůstávají beze změny s jednou výjimkou: navýšení sazby za připojištění povodně ve III. rizikové zóně (tzv. 20-letá voda) na 2,5 ‰ (dříve sazba 2 ‰).

3) připojištění odpovědnosti

V rámci připojištění odpovědnosti Wustenrot dochází k následujícím změnám navýšení ceny připojištění odpovědnost z občanského života a nově je možnost připojistit odpovědnost z provozu domácnosti (levnější varianta pojištění odpovědnosti občana s omezeným rozsahem pojistného krytí)