Pojištění nemovitosti chrání proti úderu blesku

pojištění nemovitosti

Denně se ve světě vytvoří na 40 000 bouřek, každou vteřinu pak někde uhodí blesk. V České republice je intenzita bouřek nejintenzivnější právě v období letních měsíců.

Pojišťovny každoročně evidují v letních měsících zvýšený počet bouřkových škod, dle statistik jen České pojišťovny se pohybuje jejich počet okolo 1000 měsíčně. Nejčastěji blesk udeří do satelitů, antén a elektroinstalací. Stoprocentní ochrana proti úderu bleskem neexistuje. Bleskosvod může toto riziko snížit na minimum, ovšem jen v případě, že je správně zapojený. Jinak může napáchat větší škody, než kdyby na střeše vůbec nebyl. Nejdůležitější je u bleskosvodů samotné uzemnění, což je podle současných předpisů 5 ohmů. Pokud je uzemněn špatně, hledá si blesk cestu elektroinstalací, případně koaxiálními kabely od antény.

Jak často dělat revizi bleskovodu?

Bleskosvody by měl pravidelně prohlédnout revizní technik, u zděných budov jednou za 4 roky, u dřevostaveb jednou za 3 roky.

Jaká je cena bleskovodu?

Průměrná cena bleskosvodu včetně instalace se u nás pohybuje okolo deseti tisíc korun. Většina pojišťoven ho však na domě nevyžaduje. Pokud už ho však máte a při případném vyšetřování se ukáže, že byl ve špatném technickém stavu, pojistné plnění citelně krátí.

Vztahuje se pojištění nemovitosti na škody způsobené bleskem?

Přímý úder blesku patří mezi základní živelná pojistná nebezpečí, které mají v sobě zahrnuty všechny nově sjednané pojistky na pojištění staveb resp. pojištění nemovitosti. Povinnost mít instalovaný bleskovod není stanovena v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven pro uplatnění případné škody. Pojišťovny se řídí obecně platnými právními předpisy, které stanoví podmínky, kdy je vlastník domu povinen vybavit dům bleskovodem a dodržovat interval pro pravidelné revize.

V případě škod způsobených nepřímým úderem blesku (tzv. škody přepětím) se přístup pojišťoven liší, některé mají toto nebezpečí zahrnuto v základním rozsahu byť s omezeným limitem plnění, u většiny pojišťoven je toto připojištění až ve vyšších variantách produktu a za příplatek. Máte-li zájem o bližší informace, ať už řešíte novou smlouvu nebo máte zájem o revizi Vaší stávající smlouvy, naši specialisté na pojištění majetku Vám rádi a ochotně poradí.