Povinné ručení slaví 100 let

17.4.2008
Povinné ručení

Přestože první automobil vznikl před více než 120 lety, čeští státní úředníci vzali motorismus na vědomí až o 20 let později, kdy Panská sněmovna přijala první zákon o povinném ručení. Jaké jsou milníky českého motorismu a automobilového pojištění?

Devětadvacátý leden roku 1886 se do dějin automobilismu zapíše zlatým písmem. Právě v tento den podal Karl Benz na patentním úřadě žádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. V listopadu téhož roku mu byl udělen říšský patent na tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem. Živá zvířata tak byla nahrazena technikou, jejíž principy byly využívány další desítky let. Rok 1886 je tak všeobecně považovaný za počátek automobilové historie.

Praha centrem motoristického dění

O 11 let později, v roce 1897, vyjel z bran kopřivnické továrny první středoevropský automobil. Hned od svého počátku si automobil získal řadu příznivců, a to především u majetných Pražanů. V roce 1906 bylo u nás hlášeno 208 automobilů, z nichž plná třetina připadala právě na Prahu. Podobně tomu bylo i u motocyklů, kdy z celkového počtu 774 motorek jezdilo 248 po tuzemské metropoli.

Zvýšeného provozu si zřejmě všimli i státní úředníci, a proto se v roce 1908 rozhodli schválit první novelu zákona o povinném ručení. Odpovědnost za škody se vztahovala jen na automobily, které překročily rychlost 25 km za hodinu. Ne každý řidič byl však pojištěn automaticky. Již v této době se počítalo s vyšším rizikem při účasti na automobilových závodech, proto účastníci nepodléhali úrazovému pojištění přímo ze zákona, ale museli si sjednat speciální připojištění.

Tuzemský automobilismus v datech

Automobilový rozvoj v Čechách pak přibrzdila první světová válka, když v letech 1914 – 1918 byli domácí výrobci automobilů Laurin&Klement, Walter, Praga a kopřivnická Nesseldorfer Wagenbaufabrik (později TATRA) začleněny do systému rakouské zbrojní výroby. Těsně po válce v českých zemích existovalo na osmdesát pojišťovacích ústavů, Slovensko až do převratu nemělo vlastní pojišťovny. Předepsané pojistné v té době činilo 50 milionů v pojištění proti škodám a v životním pojištění 32 milionů korun. A jaké jsou další významné milníky českého automobilismu za posledních 90 let?

 • 1918 Před každou křižovatkou je nařízeno troubit.
 • 1919 Poplatek za řidičskou zkoušku je 33,20 Kč, učit řídit motorové vozidlo může kdokoliv a kdekoliv.
 • 1920 Tuzemský vozový park čítal 3372 osobních, 2143 nákladních a 194 speciálních vozů a 1676 motocyklů a tříkolek.
 • 1921 Svaz řidičů automobilů žádá o zavření autoškol a zastavení dalších zkoušek nových řidičů na 6 měsíců, neboť řidičů je již příliš mnoho.
 • 1923 V Praze došlo k 1229 dopravním nehodám, které si vyžádaly 11 mrtvých.
 • 1926 V Praze připadá 1 automobil na 100 obyvatel.
 • 1927 Na mnoha místech je stanovena nejvyšší rychlost pro průjezd obcí 6 km/h.
 • 1930 Na některých pražských křižovatkách se zřizuje světelná signalizace, v ČSR je na 3000 benzinových čerpadel.
 • 1933 Jsou zavedeny nové silniční značky platící s malými změnami dodnes.
 • 1934 V důsledku hospodářské krize jsou v jedné z největších autoškol v Praze jen dva žáci.
 • 1935 Přijetí zákona č. 81/1935 Sb. - zavedení povinného pojištění proti rozbití automobilů (čili kasko pojištění), pojištění odpovědnostního majitelů motorových vozidel, úrazového pojištění řidičů a cestujících motorovými vozidly. Právní odpovědnost vycházela ze zákona z roku 1908.
 • 1935 Byl zřízen Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly se sídlem v Praze (obdoba Garančního fondu). Fond získával příjmy z příspěvků držitelů motorových vozidel, od koncesionářů živnostenské dopravy, kteří nesplnili stanovené pojišťovací povinnosti a z pokut vybraných ve správním řízení. Z tohoto Fondu se poskytovaly podpory osobám, které utrpěly úraz motorovými vozidly a pozůstalým po osobách, které byly usmrceny motorovými vozidly.
 • 1936 V ČSR jezdí celkem 200.282 motorových vozidel. Prodejem vozů se zabývá 1561 firem, jejich opravami pak 3277 firem.
 • 1938 V Čechách působí na 150 různých motoristických organizací.
 • 1940 Automobilový provoz je zcela ochromen, pro neukázněné řidiče se zavádí "nedělní škola".
 • 1945 Továrna Praga byla téměř zničena, nastává znárodnění více než 60 % průmyslu a větší části dopravy.
 • 1950 V Praze byla zřízena první havarijní odtahová služba, v automobilovém průmyslu pracuje přes 36.000 osob.
 • 1950 Firma BARUM začíná s výrobou bezdušových pneumatik.
 • 1961 Jsou zavedena nová pravidla silničního provozu.
 • 1965 Vzhledem k rychlému nárůstu soukromých motorových vozidel je zavedena daň z motorových vozidel a snížena cena benzínu z 8 na 2,10 Kč za litr. Daň činila 900 korun a povinné havarijní pojištění pro osobní automobil 144 korun za rok.
 • 1967 V ČSSR připadá jeden osobní automobil na 27,3 obyvatele.
 • 1971 Otevřen první úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic, v Mladé Boleslavi vyrobeno 134.158 osobních automobilů.
 • 1976 Na trh přichází osobní vůz ŠKODA 105/120, zahájeno vysílání relace pro motoristy "Zelená vlna".
 • 1984 Benzin Special přijde na 8 Kč/litr, Super je o korunu dražší.
 • 1989 Počet přihlášených osobních automobilů překročil 3 miliony.
 • 1991 Největší tuzemský výrobce automobilů, společnost Škoda, se stává součástí německého koncernu Volkswagen.
 • 2000 Liberalizace a demonopolizace trhu s povinným ručením. Licenci na poskytování povinného ručení obdrželo v této době více než 10 pojišťoven.
 • 2002 Dochází k deregulaci cen - povinné ručení se stává produktem komerčních pojišťoven, které si cenu určují samy.
 • 2006 V červenci nabývá účinnosti novela silničního zákona, která upravuje provoz na pozemních komunikacích a zavádí bodový systém.
 • 2008 Česká kancelář pojistitelů má 13 členů, počet pojištěných vozidel v databázi ČKP dosahuje 6 milionů.

převzato z finance.cz