Výpověď povinného ručení u Allianz

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u pojišťovny Allianz platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
Praha 8
186 00

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.


Kudy dál?