Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. se řadí ke kapitálově silným pojišťovnám českého pojistného trhu.

Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. ČPP je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami.

ČPP je univerzální pojišťovnou, nabízí pojištění životní, úrazová, odpovědnostní, majetková a cestovní. Klíčovými produkty jsou životní pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a cestovní pojištění. Významnou součást portfolia tvoří i pojištění průmyslových rizik.

Produkty povinného ručení České podnikatelské pojišťovny (ČPP pojišťovny):

  • Sporopov
  • Speciálpov
  • Superpov

U ČPP pojišťovny je možnost přiznání extrabenefitu PROFI. Tento bonus ve výši 15 % (36 měsíců) může být přiznán:

  • každému pojistníkovi, který předpokládá, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy,
  • každému pojistníkovi, který vstupuje do pojištění se základní nebo bonusovou sazbou (ne s malusovou sazbou),
  • všechny kategorie vozidel,
  • pojistníkovi, který platí ročně nebo pololetně,
  • pouze nové smlouvy,