Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání ČSOB

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání zaměstnance se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Příklady škod:

 • zaměstnanec svou neopatrností poškodí zařízení zaměstnavatele
 • zaměstnanec neoznačí výkop na staveništi a způsobí škodu na zdraví třetí osobě
 • při řízení referentského vozidla nedá zaměstnanec přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele (škoda na věci)
 • zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy zaměstnancem poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda)
 • zaměstnanec neprověří a chybně zaúčtuje materiál a způsobí chybu v účetnictví (čistá finanční škoda)

Výhody pojištění odpovědnosti zaměstnance u ČSOB pojišťovny

 • Vztahuje se také na výkon povolání v rámci dohody o pracovní činnosti (tedy i brigádníci)
 • Vztahuje se také na škody společnostem, ve kterém má příbuzný většinový podíl
 • Bez věkového omezení

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou.
 • Pojištění odpovědnosti s platností na celý svět (mimo USA a Kanada)
 • Spoluúčast 1000 Kč (nejnižší na trhu), 10% nebo 25%

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

 • Na věci svěřené zaměstnavatelem
 • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
 • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
 • Vyrobení zmetku a vadnou manuální prací při  montážích, opravách, úpravách a  stavebních pracích, pokud škoda vznikla pouze zaměstnavateli, aniž by náhradu škody na zaměstnavateli nárokovala jiná osoba
 • Chybným zaměřením věci při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích
 • Pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích s výjimkou škod způsobených při účetní, daňové nebo auditorské činnosti