Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojišťovna VZP

Pojištění odpovědnosti zaměstnance se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním nebo jiných obdobných vztazích.

Výhody pojištění odpovědnosti za škody u Pojišťovny VZP

 • Vztahuje se také na výkon povolání v rámci dohod (o pracovní činnosti, o provedení práce)
 • Vztahuje se také na věci svěřené zaměstnavatelem. Limit plnění 50 000 Kč.
 • Nízká spoluúčast 1000 Kč, 0 Kč v případě spoluúčasti z havarijního/strojního pojištění - pro zaměstnance mimo nejrizikovější skupinu povolání.
 • Bonus za bezeškodní průběh - po třech letech trvání slevy je spoluúčast nulová

V případě škody vzniklé na vozidle se pojištění vztahuje pouze na spoluúčast z havarijního/strojního pojištění!

Co se z pojištění odpovědnosti zaměstnance zaplatí?

 • věci, které jako zaměstnanec poškodíte zaměstnavateli.
 • škody vzniklé i v souvislosti s používáním firemního vozu k soukromým účelům
 • škody vzniklé na území ČR, Evropy nebo celého světa (lze zvolit)
 • ztráta svěřených věcí až do limitu 50 000 Kč (telefon, počítač, pracovní pomůcky apod.)

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

 • Újmy osob v rodinném poměru nebo osobám, které žijí ve společné domácnosti
 • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
 • Vyrobení zmetku a nesprávnou obsluhou nebo údržbou