PVZP - hlavní změny v povinném ručení pro rok 2024

Pojištění odpovědosti z provozu vozidla

Dle novely zákona došlo k řadě změn v povinném ručení. PVZP přináší přehled hlavních novinek pro rok 2024.

Změnvy v povinném ručení PVZP

Zvýšení limitů krytí – nové limity krytí v mil. Kč u PVZP budou:

  • 75/75
  • 150/150
  • 250/250

U stávajících smluv budou limity limity krytí (v mil. Kč) navýšeny automaticky bez dopadu na výši sjednaného pojistného:

  • smlouvy s limitem krytí 45/45 a 70/70 budou upraveny navýšením limitů krytí na 75/75 a
  • smlouvy s limitem krytí 140/140 budou upraveny navýšením limitů krytí na 150/150.

Informace k novým druhům vozidel

PVZP bude zákoně pojišťovat (povinné ručení) pouze ta vozidla, která jsou schválena k provozu na pozemních komunikacích (v souladu s ust. § 10 zákona č. 30/2024 Sb., o POV). To v praxi znamená, že byl vydán CoC list, ORV (VTP) nebo Technické osvědčení zvláštního vozidla.

Vznikla nová kategorie vozidel

Vznikla nová kategorie vozidel z„Ostatní neregistrovaná vozidla nad 25 km/h nebo nad 14 km/h a nad 25 kg“, která nově podléhají povinnosti sjednat povinné ručení.

Z dosavadních zjištění je na trhu jen minimum vozidel, která splňují podmínku překročení výše uvedených kritérií vozidla dle zákona o povinném ručení (konstrukční rychlost a konstrukční hmotnost) a zároveň mají schválení k provozu.

PVZP nebude pojišťovat níže uvedená vozidla:

  • elektroskútry (elektrokoloběžky) bez COC listu nebo ORV,
  • elektrokola,
  • invalidní vozíky,
  • ostatní vozidla bez dokladů, bez schválení k provozu nebo nepřekračující 25 km/h nebo 14 km/h a 25 kg.

Kudy dál?