Povinné ručení Allianz

Produktová nabídka - povinné ručení Allianz

Nové povinné ručení Allianz zvýhodňuje řidiče, kteří ujednou ročně málo kilometrů. Jednoduše jezdím málo, platím málo. Cena povinného ručení se odvíjí podle počtu ujetých kilometrů. Navíc není potřeba řešit složitě připojištění, protože Allianz nabízí pojištění vozidel ve 4 balíčcích.

  Porovnejte nabídky pojištění

Komfort Plus Extra Max
Povinné ručení 70/70 mil. Kč 70/70 mil. Kč 150/150 mil. Kč 150/150 mil. Kč
Asistence
Asistence rozšířená
Úrazové pojištění
Přírodní události
Požár, výbuch
Poškození zvěří
Krádež
Skla
Vandalismus
Havárie

Jezdím málo, platím málo. Jak to funguje?

Při sjednání pojištění odhadnete, kolik kilometrů ročně přibližně najedete a podle toho se spočítá cena povinného ručení. Nahrajete fotografii s aktuálním stavem tachometru. Jednou ročně Vás pojišťovna požádá o zaslání počtu ujetých kilometrů a podle tohoto vyúčtuje pojistné na další rok. Pokud jste například ujel za daný rok méně, pojišťovna Vám sníží pojištění na další rok nebo přeplatek vrátí.

Jezdím málo, platím málo

Asistenční služby k povinnému ručení Allianz

Allianz nabízí 2 typy asistečních služeb. Základní asistence k povinnému ručení Komfort obsahuje 1 hodinu opravy na místě, odtah do nejbližšího servisu a v případě, že nelze dále pokračovat o odvoz posádky do 50 km od místa nehody či poruchy. Lepší asistenci nelze připojistit, lze si však vybrat lepší produktový balíček Plus, Extra nebo Max.

Rozšířená asistence obsahuje navíc posyktnutí náhradního vozidla a např. ubytování a přepravu posádky, pokud vozidlo nejde opravit do 24 hodin a jste dále než 50km od domova. Kompletní podmínky rozšířené asisteční služby Allianz si můžete stáhnout zde.

Varianty povinného ručení Allianz

Povinné ručení Allianz Komfort

Kromě základních asistenčních služeb a právního poradenství obsahuje balíček ještě úrazové připojištění řidiče. Plnění pojišťovna poskytuje v případě úmrtí i invalidity. Pojišťovna bohužel neposkytuje plnění, pokud není řidič připoután.

Povinné ručení Allianz Plus

V tomto balíčku pojišťovna nabízí rozšířenou asistenční službu i rozšířené úrazové pojištění (navíc se vztahuje na celou posádku). Dále balíček obsahuje krytí za škody vzniklými na pojištěném vozidle v důsledku přírodní události, jako je povodeň, záplava, vichřice, zemětřesení, sesuv půdy nebo lavin, zřícení skal nebo zemin, kroupy, úder blesku nebo v důsledku pádu sněhu, ledu, stromu, větve, stožáru, veřejného sloupu jakéhokoliv vedení nebo osvětlení. Allianz rovněž uhradí škodu na pojištěném vozidle v důsledku jeho náhlého a nahodilého požáru nebo samovolného výbuchu. Povinné ručení obsahuje také střet se zvěří a poškození vozidla zvířetem (např. kabeláže, prokousaná elektroinstalace).

Povinné ručení Allianz Extra

V tomto balíčku pojišťovna nabízí navíc připojištění krádeže vozidla, jeho částí a příslušenství, dále připojištění skel, bočních skel, zadního skla, prosklené střechy nebo střešního okna sloužících k výhledu z vašeho vozidla. Tento balíček obsahuje i připojištění vandalismu.

Povinné ručení Allianz Max

V tomto balíčku pojišťovna nabízí povinné ručení a komplexní havarijní pojištění.

Spoluúčasti

U jednotlivých pojištění, které chrání vozidlo (střet se zvěří, odcizení, vandalismus) je fixní spoluúčast 5000 Kč nebo 10 000 Kč. U pojištěných skel pak 1000 Kč.

Splátky

Možné roční a měsíční splátky.

Slevy

Pokud má klient u Allianz pojištění majetku, penzijní připojištění a životní pojištění, může mít slevu až 21 %. Samozřejmostí je bonus za předchozí bezeškodný průběh.

Možnosti připojištění povinné ručení Allianz

Jediné možné připojištění k balíčkům je volba přímé likvidace pojišťovny. Pojišťovna Allianz tak bude likvidovat škodu pokud budete nabouráni vozidlem pojištěným u jiné pojišťovny.


Kudy dál?