Povinné ručení Allianz

Produktová nabídka - povinné ručení Allianz

ProduktNormal Optimal Exkluziv
Limit pojistného plnění* 35/35 mil. Kč 50/50 mil. Kč 100/100 mil. Kč
Základní asistence obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zdarma povinné ručení pro malý motocykl nebo přípojný vozík obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úrazové pojištění dětí ve vozidle obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Živel - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození vozidla zvířetem - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Garance MOBILITY - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Střet vozidla se zvířetem - - obsahuje zdarma
Náhradní vozidlo po dobu 5 dní - - obsahuje zdarma
1. škoda bez vlivu na bonus - - obsahuje zdarma

* - škody na majetku/škody na zdraví

Asistenční služby

Poskytované asistenční služby Základní asistence Asistence PLUS
ČR zahraničí ČR zahraničí
Nepojízdné vozidlo (následkem poruchy, havárie, živelní události, vandalismu, jeho popoškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části)
příjezd a odjezd asistenční služby 2 500 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
oprava vozidla na místě 2 500 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
vyproštění a manipulace s vozidlem 2 500 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo odtah do jiného místa, které si oprávněná osoba určí (pokud vozidlo není možné opravit do 8 hodin od přivolání asistenční služby) 2 500 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny) ne ne 500 Kč/den 500 Kč/den
Zabouchnuté, ztracené, odcizené nebo poškozené klíče / poškozené zámky vozidla
otevření vozidla org org 5 000 Kč 10 000 Kč
odtah vozidla do servisu, pokud je vozidlo nepojízdné org org 5 000 Kč 10 000 Kč
Nedostatek paliva nebo záměna pohonných hmot či jiných provozních náplní
dovoz paliva nebo jiných provozních náplní - - ano ano
výměna (přečerpání) paliva nebo jiných provozních náplní - - ano ano
Vybití baterie
nastartování vozidla, dobití nebo výměna baterie - - ano ano
Poškození pneumatik
oprava nebo výměna pneu - - ano ano
Vyzvednutí opraveného vozidla
doprava řidiče do opravny (jízdenka na vlak I. třídy nebo autobus nebo letenka v turistické třídě) - - ano ano
Pomoc posádce nepojízdného vozidla
ubytování posádky v místě nehody (max. 2 dny) org org 2 000 Kč/osoba/noc 2 000 Kč/osoba/noc
doprava posádky do místa bydliště nebo jiného místa (jízdenka na vlak I. třídy nebo autobus nebo letenka v turistické třídě) org org ano ano
Finanční tíseň
úhrada opravy nepojízdného vozidla (po složení ekvivalentní částky na účet smluvního poskytovatele v ČR) - ano - ano
Telefonické tlumočení
při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody ano ano ano ano

org = služba je pouze zorganizována

Živel

Vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, požár nebo pád stromu jsou stále častější. S pojištěním Allianz se podobných nahodilých událostí již obávat nemusíte.

Poškození vozidla zvířetem

Útoky divoké zvěře u nás nehrozí, ale i malí hlodavci dokáží zničit elektroinstalaci, brzdovou a chladicí soustavu. Povinné ručení Allianz se vztahuje i na případy, kdy vaše vozidlo poškodí zvíře.

Garance MOBILITY

Způsobil jste jako řidič nehodu a při ní jste se sám vážně zranil? Allianz vám vyplatí až 500 000 Kč na pořízení nového vozidla a dále vám po dobu 10 let bude vyplácet roční rentu až 30 000 Kč.

Střet vozidla se zvířetem

I když nejste myslivcem, můžete na silnici kdykoli potkat divokou zvěř. I v těchto případech se Allianz postará o škody na vašem vozidle.

Splátky

Se slevou/navýšením. Možné roční (-5%), pololetní a čtvrtletní (+10%) splátky.

Slevy

Za každý vybraný druh pojištění u má klient u Allianz pojišťovny nárok na 5 % slevu. Pokud má klient pojištění majetku, penzijní připojištění a životní pojištění, může mít slevu až 15 %.

Možnosti připojištění povinné ručení Allianz

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel se vztahuje na pojištění nejen čelního, ale i bočních a zadního skla, pro případ havárie, živelní události, odcizení a dokonce i vandalismu. Limity: 5000 Kč +467 Kč, 10 000 Kč +935 Kč, 20 000 Kč +1322 Kč.

Pojištění náhradního vozidla

Toto pojištění kryje riziko spojené s náklady za nájem náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla s denním limitem pojistného plnění 1000 Kč po dobu 10 dní. V případě, že si klient sjedná i havarijní pojištění, prodlužuje se doba nároku na náhradní vozidlo na 15 dní. V případě kombinace povinného ručení ve variantě Exkluziv a havarijního pojištění je doba nároku 20 dní. Cena: +935 Kč.

Rozšířená asistence PLUS

Rozšíří rozsah poskytovaných asistenčních služeb a navýší jednotlivé limity asistenčních služeb, které jsou součástí základní asistence. Cena: +336 Kč.

Pojištění asistence PLUS se vztahuje i na škody vzniklé v důsledku nedostatečného množství pohonných hmot či jiných provozních náplní nebo v důsledku jejich záměny, škod způsobených vybitím baterie a škod způsobených poškozením pneumatik.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

Informace o povinném ručení Allianz

Allianz pojišťovna v současné době rozlišuje pro stanovení sazeb povinného ručení regionální tarify. Při stanovení sazeb Allianz pojišťovna přihlíží kromě místa bydliště i k věku řidiče, a k tomu, zda se jedná o soukromou osobu nebo podnikatele.


Kudy dál?