Riziko

Představuje možnost poškození či ztráty, které mohou být majetkové, finanční, morální nebo zdravotní. Mohou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit nelze. Zároveň je přirozenou snahou tato rizika minimalizovat.