Rizikové (neživotní) pojištění

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, případně pojištění jiných zájmů. Charakteristický rys - není zřejmé, jestli daná událost vznikne, kdy a v jakém rozsahu.